Suplování Rozvrh Bakaláři Moodle Strava Intranet

učební plán | Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad
tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz


- - -- - -Změny učebního plánu SGV od 1. 9. 2017

Důvody pro změnu:

• profilace školy, naplnění poslání
• povinná MZ z matematiky pro žáky nastupující od ŠR 2017-2018
• společné vzdělávání žáků, zapracování „inkluze" do RVP a ŠVP
• důraz na uvědomování si křesťanských kořenů kultury a vzdělávání
• perspektiva přírodovědných oborů
• zavedení projektu na podporu kariérního vzdělávání žáků
• větší důraz na novodobé dějiny a dějinné souvislosti

Učební plán od 1. 9. 2017  1. ročník

Učební plán od 1. 9. 2017  2.- 4. ročník

- - -


Stojanovo gymnázium, Velehrad
Velehrad 1
687 06 Velehrad

tel.: 572 571 091
e-mail: info@sgv.cz

IČO: 70940444
DIČ: CZ70940444
REDIZO: 650067231
IZO: 150067241

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště 195519426/0300

ID datové schránky: mp5dbty
Ředitel
Mgr. Michal Hegr
E-mail: michal.hegr@sgv.cz
Tel.: 572 571 091, 734 435 467

Zástupce ředitele školy
Mgr., MgA. Filip Macek
E-mail: filip.macek@sgv.cz
Tel.: 572 571 122, 608 619 602

Zástupce ředitele školy pro výchovu
Mgr. Tomáš Chytka
E-mail: tomas.chytka@sgv.cz
Tel.: 572 571 098, 733 742 011

Kaplan školy
P. Mgr. Radim Kuchař
E-mail: radim.kuchar@sgv.cz
Tel.: 731 626 546

Koordinátor Střediska volného času
Ing. Lukáš Petrucha
E-mail: lukas.petrucha@sgv.cz
Tel.: 777 268 430

Vedoucí školní jídelny
Alena Ševčíková
E-mail: alena.sevcikova@sgv.cz
Tel.: 734 766 295
Stojanovo gymnázium Velehrad | Vaše IP: 54.90.237.148 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz