Rodinné prostředí

RODINNÉ PROSTŘEDÍ

Je naším cílem vytvářet zdravé rodinné prostředí.
Společenství

SPOLEČENSTVÍ

Možnost zakoušení radosti z prožívání společenství.
Zájmová činnost

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Na intru máš prostor využít i svůj volný čas, a to třeba různými druhy sportu, posilovnou nebo si můžeme společně něco dobrého uvařit či vytvořit.
Služba druhým

SLUŽBA DRUHÝM

Vzájemné obohacení se při návštěvách Domovů pro osoby se zdravotním postižením – Vincentinum, Kopretina.
Přátelství

PŘÁTELSTVÍ

Na domově mládeže se tvoří pevná a trvalá přátelství.
Prostor ke studiu

PROSTOR KE STUDIU

Podpora žáků při studiu, možnost využití různých prostor pro individuální či společné studium.
Možnost duchovního růstu

MOŽNOST DUCHOVNÍHO RŮSTU

Široká nabídka duchovní aktivit, díky které máš možnost duchovně růst. Na domově mládeže je také stále přítomen kněz.
Stravování

STRAVOVÁNÍ

Máš také možnost celodenní stravy v naší špičkové kuchyni!
Kulturní akce

KULTURNÍ AKCE

Můžeš se těšit na výjezdy, zajímavé workshopy a přednášky, výlety do divadla a mnoho dalšího.

PROČ NA SGV / PARTNERSKÉ ŠKOLY / DUCHOVNÍ ŽIVOT / NAŠE PROSTORY / STRAVOVÁNÍ / PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Domov mládeže

ZMĚNA ZPŮSOBU PLATBY UBYTOVÁNÍ

Od nového školního roku se mění způsob platby ubytování, a to formou inkasa z Vašeho účtu, nikoli trvalým příkazem.

Cena ubytování na DM je 1200 Kč měsíčně. Platby během školního roku (září – červen) budou probíhat formou inkasa vždy k 15. dni daného měsíce. Je tedy nutné, abyste si v bance (v internetovém bankovnictví) do 13. 9. zřídili souhlas s inkasem – variabilní symbol i další instrukce obdržíte při nástupu na DM. Ihned po zřízení souhlasu s inkasem prosím na e-mail tomas.chytka@sgv.cz nebo prostřednictvím Bakalářů sdělte hlavnímu vychovateli, Mgr. Tomáši Chytkovi, číslo Vašeho účtu, ze kterého bude inkaso probíhat. První inkaso proběhne 15. září.


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NA DM

Na Domov mládeže byli přijati všichni žáci, kteří si podali přihlášku. (Pokud jste v přihlášce uvedli, že požadujete ubytování jen v některých měsících, kontaktujte prosím hlavního vychovatele Mgr. Tomáše Chytku - tomas.chytka@sgv.cz, abyste se domluvili na konkrétních podmínkách a nástupu.)


EMAIL PRO OMLUVENKY

Omluvenky a jiné informace pro vychovatele zasílejte na mail vychovatel@sgv.cz. Zpráva je automaticky rozeslána všem vychovatelům.


Upravený vnitřní řád DM

Od září dochází ke změně způsobu omlouvání odjezdu z DM, a to skrze Bakaláře...

Disco ve sklepě

V pondělí 28.6. se rozjelo  ve sklepě naší školy disco. O skvělou hudbu se postaral Vojta Menšík coby hlavní DJ.

Komunitní den na DM

Ve středu 9. 6. 2021 v podvečer se na domově mládeže uskutečnila beseda na téma misií, služby a života v Rusku.

Výsledky fotosoutěže Kouzlo okamžiku 2021

Fotografie byly hodnoceny nezávisle třemi odborníky. Hodnocena byla originalita nápadu a technické provedení.

Šumivé překvapení

Konečně spolu ve škole. Přes dohánění úkolů jsme si udělali i čas na vánoční tvoření.

Informace pro ubytované

Od nového školního roku se mění způsob platby ubytování, a to formou inkasa z Vašeho účtu, nikoli trvalým příkazem.


Žáci ze vzdálenějších míst mohou během školního týdne bydlet na Domově mládeže, který je součástí budovy školy.

Domov mládeže nabízí ubytování až 130 studentům, kterým se střídavě věnuje sedm vychovatelů. Pokoje jsou většinou třílůžkové, vybavené novým nábytkem. Zajištěno je celodenní stravování ve školní jídelně (snídaně + svačina, oběd a večeře). Žáci mají k dispozici studovny, čajovnu, kuchyňky, klub, kapli a upravenou zahradu, kde mohou relaxovat, ugrilovat si něco dobrého, ale přikládají také ruku k dílu při její údržbě.

Domov mládeže dává příležitost zakusit radost z prožívání společenství a navázat pevná přátelství. Odpoledne a v podvečer mají naši ubytovaní prostor pro spoustu volnočasových aktivit. Pravidelně mohou sportovat – hrát futsal, volejbal či florbal, půjčit si koloběžky nebo si zacvičit v posilovně. Svůj volný čas mohou naplnit také v některém z mnoha kroužků nabízených Pontem (střediskem volného času).

Pro ubytované studenty organizujeme sportovní výjezdy, kulturní akce, výtvarné dílny, zajímavé besedy a kulinářské či filmové večery.  Mají možnost udělat také něco pro své okolí: pravidelně pořádáme např. brigády v lese, z jejichž výtěžku podporujeme sirotčinec v Tanzánii, navštěvujeme klienty v Domově pro osoby zdravotně postižené… Kdo chce, může se zapojit do bohaté nabídky duchovních aktivit a pracovat na svém duchovním růstu. Všem je k dispozici školní kaplan.

Každý den je samozřejmě vyhrazen prostor také pro přípravu na vyučování – ať už formou samostudia nebo společného učení ve skupince kamarádů.

Naším cílem je vytvářet zdravé rodinné prostředí.

Stojanovo gymnázium, Velehrad nabízí ubytování na Domově mládeže za těchto podmínek:

  • Ubytování poskytujeme o prázdninách a během školního roku o víkendech pro skupiny alespoň 30 osob
  • Ubytování je třeba dostatečně předem (alespoň 2 měsíce) domluvit
  • Ubytování je ve 3-4 lůžkových pokojích
  • Sociální zařízení (WC a sprchy) je společné na patře
  • V případě zájmu je možné zajistit stravu ve školní jídelně (vaříme od 100 porcí)
  • V rámci ubytovací akce možnost pronájmu společenských sálů (Slovanský sál, Zimní sál), sklepení, tříd a jiných prostor
  • Cena 300,- Kč/osobu/noc (vč. lůžkovin)
  • V rámci rodinných pobytů slevy pro děti do 12 let

Ubytování zajišťuje: Mgr. Tomáš Chytka (tomas.chytka@sgv.cz)