Společenství přátel SGV

ŠKOLA / ZAMĚSTNANCI / ŽÁCI / ŠKOLSKÁ RADA / PROJEKTY / DOKUMENTY

SPOLEČENSTVÍ PŘÁTEL SGV (SP SGV)

Společenství přátel Stojanova gymnázia Velehrad
Nádvoří 1, 687 06 Velehrad
IČO 22863834
číslo účtu: 252463300/0300 (ČSOB a.s.)

ID datové schránky: crq3zbg

SP SGV je nepolitickou organizací, která sdružuje rodiče žáků a všechny zájemce, kteří svou prací a činností chtějí přispět k rozvoji Stojanova gymnázia, Velehrad.

Cílem Společenství přátel je vytvářet podmínky pro činnost Stojanova gymnázia a být jeho garantem.

Těžiště činnosti Společenství přátel spočívá v těchto oblastech:

 • podpora kulturní, sportovní a vzdělávací činnosti žáků
 • příspěvky na zahraniční pobyty
 • podpora volnočasových aktivit studentů gymnázia a pomoc v získávání finančních prostředků pro tuto oblast
 • honorování lektorů
 • vytváření vlastních finančních zdrojů a jejich účelném využívání pro potřeby gymnázia
 • propagace Stojanova gymnázia
 • spolupráce školy s rodiči
 • pořádání kulturních a společenských akcí
 • podpora školy při organizování výměnných akcí s domácími a zahraničními partnery
 • podpora sociálně slabších studentů
 • odměňování vynikajících studentů

Činnost SP SGV je založena na dobrovolné aktivitě, na tvůrčích a organizačních schopnostech, na společném zájmu a na možnostech členů.

SEZNAM ČLENŮ SP SGV

PŘEDSEDA RADY SP SGV:
MARTINÁKOVÁ MARTINA: 605 127 800, martasmar@centrum.cz

MÍSTOPŘEDSEDA:
CIGOŠ PETR: 602 788 951, petrcigos@email.cz

EKONOMKA:
MAŇÁKOVÁ BLANKA: 723 251 986, manakova.blanka@seznam.cz

POKLADNÍK:
HROBAŘ MILAN: 606 732 797, m.hrobar@seznam.cz

ČLENOVÉ RADY SP SGV:
BUREŠOVÁ IVANA
FIALOVÁ IVA
HROUDNÁ PETRA
HÝSEK LUKÁŠ
VANDOVÁ GABRIELA
CÍCHOVÁ DAGMAR
ŠURANSKÝ MAREK
VAŠICA JIŘÍ