Společenství přátel SGV

ŠKOLA / ZAMĚSTNANCI / ŽÁCI / ŠKOLSKÁ RADA / PROJEKTY / DOKUMENTY

SPOLEČENSTVÍ PŘÁTEL SGV (SP SGV)

Společenství přátel Stojanova gymnázia Velehrad
687 06 Velehrad 1
IČO 22863834
číslo účtu: 252463300/0300 (ČSOB a.s.)

SP SGV je nepolitickou organizací, která sdružuje rodiče žáků a všechny zájemce, kteří svou prací a činností chtějí přispět k rozvoji Stojanova gymnázia, Velehrad.

Cílem Společenství přátel je vytvářet podmínky pro činnost Stojanova gymnázia a být jeho garantem.

Těžiště činnosti Společenství přátel spočívá v těchto oblastech:

 • podpora kulturní, sportovní a vzdělávací činnosti žáků
 • příspěvky na zahraniční pobyty
 • podpora volnočasových aktivit studentů gymnázia a pomoc v získávání finančních prostředků pro tuto oblast
 • honorování lektorů
 • vytváření vlastních finančních zdrojů a jejich účelném využívání pro potřeby gymnázia
 • propagace Stojanova gymnázia
 • spolupráce školy s rodiči
 • pořádání kulturních a společenských akcí
 • podpora školy při organizování výměnných akcí s domácími a zahraničními partnery
 • podpora sociálně slabších studentů
 • odměňování vynikajících studentů

Činnost SP SGV je založena na dobrovolné aktivitě, na tvůrčích a organizačních schopnostech, na společném zájmu a na možnostech členů.

SEZNAM ČLENŮ SP SGV

PŘEDSEDA RADY SP SGV:
TOMEČEK FRANTIŠEK: 723 987 231, franta.tomecek@seznam.cz

MÍSTOPŘEDSEDA:
MAŇÁKOVÁ BLANKA: 723 251 986, manakova.blanka@seznam.cz

POKLADNÍK:
HROBAŘ MILAN: 606 732 797, m.hrobar@seznam.cz

ČLENOVÉ RADY SP SGV:
BUREŠOVÁ IVANA: 737 322 300, iburesova@seznam.cz
FIALOVÁ IVA: 773 180 869, iva.hrabovska@seznam.cz
LESOVSKÁ MARKÉTA: 737 510 980, lesani@seznam.cz
PROCHÁZKOVÁ MICHAELA: 737 013 739, miskaziska@email.cz
DVOULETÁ GABRIELA: 604 643 580, dvouletag@seznam.cz