Soutěž Finanční gramotnost

Studenti SGV se v tomto školním roce poprvé zapojili do soutěže Finanční gramotnost. Do 13. ročníku této soutěže se v celé České republice zapojilo více než 66 tisíc žáků základních a středních škol.

Soutěž probíhala od října do dubna.
Ve školních kolech soutěžili žáci jako jednotlivci. Tři nejlepší z nich se stali členy školního družstva, které pak soutěžilo týmově v okresním a následně v krajském kole.
Školní a okresní kolo se konalo prostřednictvím on-line soutěžního systému, kde žáci vyplňovali test s různými typy otázek. Tým SGV se poté dostal až do krajského kola, kde žáci zpracovali případovou studii, která se týkala příjmů a výdajů v rodině. Tuto případovou studii pak obhajovali online před odbornou komisí. Komise byla složena ze zástupců organizátora, odborníků na finanční gramotnost, partnerů soutěže (Nadace České spořitelny a ZFP akademie, a.s.), Ministerstva financí ČR a zástupce Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Tým SGV, který tvořili Marek Bartošík (4.B), Anežka Mrkusová (3.B) a Anna Šrámková (3.B), se umístil na krásném 3. místě v krajském kole.

Těšíme se, že příští rok se opět skupina nadšených studentů této soutěže zúčastní.

Pavla Kaňovská