Biřmovanci u sester

V pondělí 22. dubna se skupinka biřmovanců šla seznámit se sestrami svatého Cyrila a Metoděje. Ne že by historikové mluvili o tom, že naši dva věrozvěstové měli své rodné sestry, ale u nás na Velehradě všichni o těchto sestrách vědí. Tedy od dnešního dne i naši biřmovanci. Po celou přípravu na přijetí svátosti biřmování doprovází sestry cyrilometodějky naše druháky vytrvalou modlitbou. Za to jsme jim přišli poděkovat a samozřejmě je pozvat na slavnost biřmování. Nejprve se všichni sestrám představili v sále kláštera, poté se seskupili do malých skupinek, kde se seznamovali. Celý program jsme pak zakončili společnou modlitbou v kapli kláštera. Děkujeme vám, milé sestry, za vaše modlitby!