Folklorní soubor a cimbálová muzika na přehlídce v Odrách

FS SGV spolu s CM SGV zamířil 20. 3. do severomoravského města Odry, kde se oba soubory zúčastnily přehlídky církevních škol.

Výsledkem byl neuvěřitelný úspěch, který překonal veškerá očekávání.
Soubor pod vedením Jany Klečkové a Martina Šálka a cimbálová muzika pod vedením Petra Štulíra s primášem Janem Piknerem spolupracují od letošní vánoční akademie. Obě tělesa vyrazila od školy po šesté hodině ranní a na místo dorazila kolem půl osmé.
Přestože mnoho času na přípravu po příjezdu nezbývalo, podaly oba soubory vynikající výkony a jejich poutavá interpretace folklórních tradic zaujala nejenom odbornou porotu, ale i diváky, kteří je ocenili svým potleskem. Cimbálová muzika zde rovněž vystoupila se svým sólovým blokem a stejně jako v případě vystoupení se souborem sklidila velký úspěch a odměnu v podobě bouřlivého potlesku.
Vrcholem pro obě skupiny byl feedback od poroty, která všechna vystoupení hodnotila. Výkony obou těles jako samostatných celků byly důkladně prokonzultovány a následně byl předán feedback s radami do budoucna. Porota udělila souboru pochvalu za herecké výkony a projev ve svém pásmu.

Vystoupení v Odrách se pro folklórní soubor SGV a cimbálovou muziku SGV stal nejenom významnou událostí, ale také skvělou příležitostí pro prezentování úspěchů studentů naší školy a příležitostí pro získání nových podnětů k dalšímu posunu.

Martin Šálek