Návody

ROZVRH / BAKALÁŘI / ORGANIZACE ŠR / ŠPP / FORMULÁŘE

NESDĚLUJTE SVÉ PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ SVÝM DĚTEM ANI NIKOMU JINÉMU! DĚKUJEME

 • rodiče i žáci se přihlašují pomocí přihlašovacích údajů, které obdrželi ve škole
 • rodičovský přístup má více oprávnění a možností, proto není vhodné sdělit přístupové údaje pro rodiče dětem
 • přístup do aplikace je pomocí ikonky, umístěné na webových stránkách školy

 • v přihlašovacím okně vyplníme jméno a heslo

Po přihlášení

 • po přihlášení se dostáváme do webového prostředí, kde si pomocí nabídky po levé straně zvolíme potřebnou aplikaci
 • na úvodní obrazovce se zobrazuje průběžná klasifikace, upozornění na aktuality, domácí úkoly žáků a upozornění na nové známky

Klasifikace

 • klasifikace umožňuje rodičům zobrazit průběžnou a pololetní klasifikaci aktuálního pololetí a podívat se na případná výchovná opatření nebo opravné zkoušky

Výuka

  • pod touto nabídkou se skrývá aktuální rozvrh, suplování, zadané domácí úkoly a najdete zde také přehled předmětů s vyučujícími, přehled výuky a dostupné výukové zdroje dodávané společností Bakaláři

Rozvrh

  • u rozvrhu si můžeme volit, zda chceme vidět aktuální rozvrh pro tento týden, rozvrh na týden příští nebo stálý rozvrh beze změn

Suplování

 • suplování slouží jako přehled všech změn, které se týkají daného studenta
 • je zobrazeno na aktuální a následující týden

Domácí úkoly

 • pokud některý z vyučujících zadá prostřednictvím systému Bakaláři informaci o domácím úkolu, zobrazí se na této stránce informace o úkolu i pro rodiče

Ankety

 • jsou připravovány vyučujícími, a pokud se některá anketa týká rodičů, máte zde možnost tyto ankety zobrazit a vyplnit
 • formou ankety může být například řešeno přihlášení na různé školní akce nebo na volitelné předměty či semináře, ale také dotazníkové šetření z oblasti naší školy

Systém KOMENS

 • tento systém slouží ke komunikaci mezi rodiči a vyučujícími
 • komunikovat prostřednictvím tohoto systému můžete s ředitelstvím nebo jednotlivými vyučujícími
 • prostřednictvím systému je možné také odesílat omluvenky a propustky
 • můžete si přehledně zobrazit přijaté a odeslané zprávy, nástěnku, udělená hodnocení žáků a omluvenky od rodičů

Poslání zprávy, Omlouvání absence

Pokud si vybereme Poslat zprávu, máme ještě na výběr z dalších možností:

obecná zpráva – v podstatě obdoba e-mailu

omluvení absence – slouží k zaslání omluvenky třídnímu učiteli

 • u zprávy si můžeme nastavit, že chceme obdržet potvrzení o přečtení

adresáti zprávy – jako adresáta můžete volit ředitelství nebo jednotlivé vyučující

Omlouvání žáka z domova mládeže: Navod-na-omlouvani-zaka-na-DM

Přijaté zprávy a odeslané zprávy

 • zde najdete přehled všech svých zpráv
 • je možné filtrovat zprávy za týden, měsíc, pololetí nebo celý školní rok

Nástěnka

 • na nástěnce jsou zobrazeny informace týkající se celé školy nebo pouze třídy, do které chodí vaše dítě

Dokumenty

 • zde mohou být vloženy veřejně dostupné dokumenty od jednotlivých vyučujících

Nástroje

  • v nástrojích si můžete propojit své účty, pokud máte na škole více dětí, abyste se nemuseli přihlašovat vícekrát
  • najdete zde přehled přihlášení
  • můžete si zde také nastavit parametry některých aplikací

Manuál pro spuštění ONLINE SCHŮZKY V BAKALÁŘÍCH (MS Teams)

Připojení rodičů na online schůzku

Jakmile učitel spustí online schůzku v Bakalářích, uvidíte novou položku v menu Online schůzky-Přehled schůzek (případně v Komens, na úvodní stránce, v e-mailu).
Rozkliknete si konkrétní online schůzku a kliknete na odkaz: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.
Pokud nemáte na počítači (v mobilu) nainstalovanou aplikaci MS TEAMS, vyberete Pokračovat v tomto prohlížeči, zadáte své jméno a kliknete na tlačítko Připojit se.
Dostanete se do předsálí, kde Vám tvůrce online schůzky (učitel) povolí (případně nepovolí) vstup do schůzky.