Vzniká nové album pěveckého sboru

Pěvecký sbor SGV pod vedením sbormistra Filipa Macka představí u příležitosti 20. výročí SGV zcela nový repertoár, který si už brzy budete moci poslechnout nejen při samotných oslavách výročí, ale také na novém albu.

Nahrávání se uskutečnilo ve spolupráci s řežisérem Alešem Podařilem ve středu 24. dubna v Tonstudiu Rajchman v Dolních Bojanovicích. Klavírní doprovod sboru zajistila MgA. Karolina Tokmakova.

Naši sboristé během bezmála dvanácti hodin ve studiu podali vyčerpávající výkon, díky němuž se podařilo nahrát všech dvanáct nacvičených skladeb:

Sonja Poorman – Dona nobis pacem
James L. Stevens/Josef Macek – Nearer, My God, to Thee
Jacob Narverud – Sisi ni moja
John Leavitt – Missa Festiva: Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus
Marcel Šiškovič – Nech ten chrám zaplaví
John Rutter – Look at the world
Mite Balduzzi – Credo
Israel Goldfarb – Shalom Aleichem 
Petr Chaloupský – Vítej, božský těšiteli

Barbora Hegrová