Organizace ŠR

ROZVRH / BAKALÁŘI / ŠPP / NÁVODY / FORMULÁŘE

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Informační odpoledne pro rodiče se budou konat ve školním roce 2021/2022:

1/ 10. 11. 2021
2/ 20. 04. 2022

Organizace informačního odpolednestředa 20. 04. 2022

15:30 – 16:00        divadlo StojanDrama ve Slovanském sále

16:15 – 16:45        setkání s třídními učiteli v kmenových třídách dle rozpisu

16:45 – 18:00        individuální konzultace s učiteli v místnostech dle rozpisu

17:00 – 18:00        setkání SP SGV v ředitelně školy

Třídní učitelé jednotlivých ročníků:

1.A – Mgr. Jan Kletvík – učebna 8

1.B – RNDr. Hynek Stodůlka MBA – učebna 5

2.A – Mgr. Eva Ertlová – učebna 4

2.B – Mgr. Filip Macek  – učebna 1

3.A – Mgr. Alena Rosíková Ph.D. – učebna 6

3.B – Mgr. Eva Petruchová – učebna 7

4.A – Mgr. Viktor Černý – učebna 3

4.B – Mgr. Ondřej Hruboš – učebna 2

Pedagogický sbor:

Mgr. Viktor Černý – učebna 3 (258)

Mgr. Eva Ertlová – učebna 4 (259) –  kariérní poradce

Mgr. Martina Halová – laboratoř biologie (180)

Mgr. Michal Hegr – ředitel školy – ředitelna (247)

Mgr. Barbora Hegrová – sekretariát (251)

Mgr. Ondřej Hruboš – učebna 2 (256) – jen do 16:45 (ondrej.hrubos@sgv.cz)

Ing. Veronika Hurábová – posilovna (166)

Ing., Bc. Petr Chvatík –  učebna PC1 (156)

Mgr. Pavla Kaňovská – učebna PC2 (2014)

Mgr. Jan Kletvík –  učebna 8 (162)

Mgr., Mgr. Eva Krause – jazyková učebna 5 (164)

P. Mgr. Radim Kuchař – kabinet (271)

Mgr., MgA. Filip Macek – zástupce ředitele – zástupcovna (249)

Mgr., Mgr. Irena Nováková – jazyková učebna 1 (173)

Ing. Blanka Osohová – laboratoř Ch (172)

Mgr. Eva Pěchovákabinet (272)

Ing. Lukáš Petrucha – kabinet SVČ (273)

Mgr. Eva Petruchová učebna 7 (264)

Ing. Monika Petruchová – kabinet SVČ (273)

Mgr. Michaela Psíková – kabinet (269) 

Mgr. Alena Rosíková Ph.D. – učebna 6 (263)

RNDr. Hynek Stodůlka MBA učebna 5 (262)

Bc. Petr Štulír – kabinet (268)

Mgr. Jana Tydlačková – jazyková učebna 3 (178)

Mgr. Hana Zuntová – kabinet (270) – výchovný poradce

Vychovatelé DM:

Mgr. Tomáš Chytka – kancelář DM 1. patro (225)

Mgr. Hana Černá (sestra Vojtěcha) – vychovatelna 1. patro (224)

Mgr. Lubomír Švec – vychovatelna přízemí (131)

Ing. Michaela Vagundová – vychovatelna 1. patro (224)

Martina Vlková – vychovatelna 1. patro (224) – metodik prevence

Bc. Jaroslav Zámečník – vychovatelna přízemí (131)

Využijte, prosím, informačního odpoledne k setkání s vedením školy, vyučujícími a vychovateli.


Konzultační hodiny celého pedagogického sboru – každou středu 13:45-14:30.
Mgr. Ondřej Hruboš pouze v sudé týdny (v lichém týdnu ho kontaktujte na telefonu: 777 905 647)


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Pololetní prázdniny: 4. února 2022
Jarní prázdniny: 7. února – 13. února 2022
Velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022
Hlavní prázdniny: 1. července 2022 až 31. srpna 2022
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022