Organizace ŠR

ROZVRH / BAKALÁŘI / ŠPP / NÁVODY / FORMULÁŘE

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Informační odpoledne pro rodiče se budou konat ve školním roce 2023/2024:

1/ 8. 11. 2023
2/ 17. 04. 2024


Konzultační hodiny celého pedagogického sboru – každou středu 13:45-14:30.


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. a pátek 27. října 2023. 
Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve čtvrtek 1. února 2024.
Pololetní prázdniny: 2. února 2024
Jarní prázdniny: 19. února – 25. února 2024
Velikonoční prázdniny: 28.3. – 1.4. 2024
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024
Hlavní prázdniny: 1. července 2024 až 1. září 2024