Organizace ŠR

ROZVRH / BAKALÁŘI / ŠPP / NÁVODY / FORMULÁŘE

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Informační odpoledne pro rodiče se budou konat ve školním roce 2022/2023:

1/ 9. 11. 2022
2/ 19. 04. 2023


Konzultační hodiny celého pedagogického sboru – každou středu 13:45-14:30.


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. čtvrtek 27. října 2022. 
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Pololetní prázdniny: 3. února 2023
Jarní prázdniny: 13. února – 17. února 2023
Velikonoční prázdniny: 6. – 10. dubna 2023
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2023
Hlavní prázdniny: 1. července 2023 až 31. srpna 2023