Organizace ŠR

ROZVRH / BAKALÁŘI / ŠPP / NÁVODY / FORMULÁŘE

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Informační odpoledne pro rodiče se budou konat ve školním roce 2021/2022:

1/ 10. 11. 2021
2/ 6. 04. 2022

Využijte, prosím, informačního odpoledne k setkání s vedením školy, vyučujícími a vychovateli.


Konzultační hodiny celého pedagogického sboru – každou středu 13:45-14:30.
Mgr. Ondřej Hruboš pouze v sudé týdny (v lichém týdnu ho kontaktujte na telefonu: 777 905 647)


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Pololetní prázdniny: 4. února 2022
Jarní prázdniny: 7. února – 13. února 2022
Velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022
Hlavní prázdniny: 1. července 2022 až 31. srpna 2022
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022