Evropský parlament mládeže v Ostravě

Ve dnech 21.-24. 3. se naše delegátky Dorota Komoňová a Tereza Bůžková zúčastnily 26. Národní výběrové konference European Youth Parliament (EYP) v ČR Ostrava 2024.

Z devadesáti účastníků tam bylo vybráno patnáct, kteří se zúčastní konference v zahraničí.

Cesta do národního kola vedla přes oblastní jednání v Olomouci, které se odehrálo již v prosinci minulého roku. A i tentokrát, v Ostravě, delegáty čekala práce v týmu, řešení mezinárodních problémů v komisích, návrhy rezolucí, jejich obhajoba a účast v práci plenárního zasedání.
Všechna jednání probíhala v angličtině: od prvního setkání delegátů s organizátory až po poslední rozloučení. Jednání EYP má totiž mezinárodní charakter, ať už se koná v České republice, nebo v jiné zemi EU. Kromě společných zasedání jsme také dostali za úkol přípravu jídla na EuroVillage, kde jsme představovaly Polsko.
Dorka na Ostravu vzpomíná takto: “Byl to skvělý zážitek a moc jsme si to užily. Kromě cenných debatních zkušeností a řešení mezinárodních problémů v anglickém jazyce jsme si také mohly prohlédnout zajímavá místa v Ostravě a navázat nová přátelství.”
Naše práce v komisích byla úspěšná – přiložily jsme ruku k dílu v týmech s lidmi, které jsme poznaly až po příjezdu na konferenci, dokázaly jsme efektivně fungovat a zvládly jsme nejen mluvit, ale i myslet v angličtině. Určitě i díky tomu jsme se dokázaly propracovat do mezinárodního kola na pozici delegáta a náhradníka. Národní konference v Ostravě skončila, ale před námi je mezinárodní konference ve vybrané zemi EU. Máme se na co těšit.

Tereza Bůžková

Fotografie a video – zdroj: https://eyp.cz/en/events/ova24/gallery/