Pěvecký sbor SGV potěšil publikum z Bulharska

Ve středu 3. dubna zavítal na Velehrad po stopách dědictví sv. Cyrila a Metoděje autobusový zájezd z bulharského Šumenu vedený středoškolským učitelem matematiky, panem Atanasovem.

Tento region je známý významnými archeologickými lokalitami jako je Preslav nebo Pliska spojenými s počátky bulharského státu. 56 účastníků z oblasti vzdělávání, kultury a umění, ctitelé slovanské kultury, se vydali objevovat Cyrilometodějskou stezku. Rádi by v naší oblasti, která je jim kulturně blízká, navázali hlubší spolupráci.

Během své cesty navštívili Bratislavu, Nitru, Mikulčice, Modrou, Velehrad a Prahu. Protože část z nich působí v oblasti školství, jejich kroky směřovaly po uvítání panem farářem Čunkem a panem starostou Mergentalem také na naše gymnázium. Zde je přivítal zpěv studentů našeho sboru pod vedením Filipa Macka, což bylo pro bulharské návštěvníky nečekané překvapení. Paní Irina za celou skupinu sdělila: „Jsme opravdu velice, ale velice překvapeni a unešeni tímto vystoupením a andělskými hlasy vašich studentů!“ Po pozdravení panem ředitelem Hegrem je čekal výklad paní Alexandry Chytkové a její dcery, naší studentky Anežky, a návštěva velehradské baziliky. Jako poctu dílu svatých bratří si zde společně zazpívali. Děkujeme studentům za skvělou reprezentaci naší školy.

Barbora Hegrová