Přednáška o Kongu

V pátek 15. března se na naší škole uskutečnila inspirativní přednáška s manželi Markétou a Oliverem Debroise. Přednášky se účastnily obě třídy druhého ročníku a třída 3.A.

Manželé nás obohatili zajímavými informacemi o Demokratické republice Kongo (Kongo-Kinshasa), zasvětili nás do způsobu života v této zemi.  

Dále jsme se dozvěděli, jaké náboženství v Demokratické republice Kongo převažuje, že zde nejsou téměř žádní ateisté apod. Zaujalo nás, že v DR Kongo mají obrovské nerostné bohatství. Velká část přednášky byla zaměřená na spolek Naše děti v Kongu – sirotčinec Panny Marie Lurdské ve vesničce Loango. Manželé Debroise tento sirotčinec již několikrát navštívili. Pověděli nám o svých osobních zkušenostech s cestováním do DR Kongo a o různých situacích, ve kterých se ocitli. Pozornost také věnovali novému projektu s názvem Stavíme farmu v Africe. Farma dětem v sirotčinci přinese potravinovou soběstačnost, zaměstnání pro odrostlé děti atd. 

Kromě přednášky nám manželé Debroise přiblížili každodenní těžkou realitu dětí ze sirotčince ve vesničce Loango prostřednictvím krátkého a velmi působivého filmu. Měli jsme vzácnou příležitost ochutnat typickou plodinu maniok, ze které si lidé v Africe vaří speciální maniokovou kaši – Fufu. Na konci přednášky jsme se mohli podívat na různé výrobky, které dobrovolníci vyrábí na podporu zmíněného sirotčince. Zajímavé byly i věci vyrobené v Africe, například ručně vyrobený košík. Také jsme měli jedinečnou možnost se manželů zeptat na jakékoliv otázky ohledně tohoto tématu.  
Přednáška byla pro všechny velmi poučná a inspirativní. Děkujeme manželům Debroise za jejich čas a sdílené zkušenosti. 

Webová stránka tohoto projektu: https://nasedetivkongu.wixsite.com/ndvk. 

Michaela Matějková, 2.B