3. víkend PONTĚNÍ

Ten se konal druhý víkend v dubnu. Páteční program začal poněkud netradičně, a to už v uherskohradišťském divadle, kde nás oslovil hlas.

Nabádal k hledání pokladu krále Šalamouna. Následovala tedy série neobvyklých hádanek a šifer, které jsme plnili po celém Uherském Hradišti. Těm nejlepším z nás se podařilo skutečně poklad nalézt – Božskou Máňu, ale hlavně oficiální ponťácká trička, která byla překvapením a zároveň i milým potěšením. Zbytek víkendu probíhal už na faře v Korytné, kde byla připravená série přednášek na téma dramaturgie plánované akce. Dozvěděli jsme se spoustu nových a velmi podnětných informací. Ty jsme pak měli možnost převést do praxe a pokusit se tak načrtnout harmonogram vlastní pětidenní akce. Z celého víkendu odjíždíme s hlavou plnou nápadů, jak naše další setkání ozvláštnit, opustit zajeté koleje a tím připravovat akce zajímavé, plné napětí ale i poučení. Tímto třetím vzdělávacím víkendem jsme se již překlopili do druhé poloviny celého Pontění. Nezbývá nám tedy než čekat, co bude následovat příště, až se zase všichni sejdeme. Už aby to bylo!