Evropský týden na SGV

Druhý dubnový týden se stal na SGV Týdnem Evropské unie. Naším cílem bylo připomenout si znovu, že jsme nejenom Češi, ale také Evropané.

Bylo nás pět: Dorota Komoňová, Julie Maňáková, Ondřej Koutný, Vojtěch Gajdůšek a Tereza Bůžková a dali jsme si za cíl vyzdobit školu pro ostatní studenty tak, aby to pomohlo vylepšit nebo ověřit jejich znalosti o EU. Už od pondělka se v prostorách centrálního schodiště a na stendech objevila spousta informací o členských zemích EU, o historii jejího založení, o jejích současných strukturách. Pro větší záživnost jsme na základě prezentovaných informací vytvořili kvíz (v tom pomohl Marek Bartošík), jehož vítězkou se stala Magda Havránková. Magda společně s dalšími dvěma nejúspěšnějšími řešiteli za své snažení převzala ceny, které věnovalo vedení školy.

Během několika dnů absolvoval impozantní tour po všech třídách Jan Zalubil s prezentací o EU a o blížících se volbách do Evropského parlamentu. A voliči budeme v opravdu brzké době my všichni – od prvního po čtvrtý ročník, protože před skutečnými volbami do EP u nás ve škole zorganizujeme volby studentské, aby se ukázalo, jak by volili mladí.

Čtvrtek 11. 4. byl vrcholným dnem našeho týdne – měli jsme možnost ochutnávat Evropu prostřednictvím akce, kterou jsme nazvali EuroVillage. Každá třída reprezentovala jednu členskou zemi EU a hostila ostatní. Účastníků evropské ochutnávky bylo nepočítaně. Stánky všech představených zemí byly skvěle zásobeny a znovu se potvrdila stará pravda, že láska prochází (i) žaludkem.  

Záměrem Týdne Evropské unie na SGV bylo připomenout si, že jsme nejenom Čechy, ale také Evropany a že členství ČR v EU je důležité a prospěšné. Snad se nám to alespoň v nějaké míře podařilo.

Tereza Bůžková, 2.B