Dokumenty

ŠKOLA / ZAMĚSTNANCI / ŽÁCI / SPOLEČENSTVÍ PŘÁTEL / ŠKOLSKÁ RADA / PROJEKTY

 ŠKOLNÍ ŘÁD
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
VNITŘNÍ ŘÁD DM
Dodatek č. 1 k vnitřnímu řádu DM SGV 2022-23
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
UČEBNÍ PLÁN
ŠVP – platné od 1.9.2022
ŠVP – dodatky platné od 1.9.2023
Rozpis výstupů v jednotlivých předmětech
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022/2023
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021/2022
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020/2021
GDPR – Informace o zpracování osobních údajů
ČŠI – INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2018
ČŠI – INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2016