Partnerské školy

PROČ NA SGV / DOMOV MLÁDEŽE / DUCHOVNÍ ŽIVOT / NAŠE PROSTORY / STRAVOVÁNÍ / PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Studium na SGV přináší mnoho příležitostí podívat se do ciziny.

Během školního roku i o prázdninách organizujeme poznávací exkurze, výměnné pobyty, sportovní kurzy, letní školy v různých zemích Evropy. Navštěvujeme např. Anglii, Německo, Itálii, Vatikán, Rakousko, Slovinsko, Maďarsko, Francii, Rusko, Polsko či Slovensko.

Realizujeme pravidelné výměnné pobyty s našimi partnerskými školami. Cílem je navázání přátelství, poznávání cizích kultur a především rozvíjení komunikačních dovedností v cizích jazycích. Výuku obohacují také návštěvy zahraničních lektorů.

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Miskolc – Maďarsko
Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Krakowie – Polsko
Wilhelm-von-Oranien-Schule – Německo
St Richard Reynolds catholic college – Anglie
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne – Slovensko
Convitto Nazionale Rinaldo Corso – Itálie
Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška – Slovinsko (Maribor)