“Čistota vod” – Projektový den 1. ročníku

V pondělí 15. dubna se na Stojanově gymnáziu na Velehradě odehrál nezapomenutelný projektový den zaměřený na důležité téma čistoty vody.

Byl to den plný nových poznatků, dobrodružství a příležitostí k týmové práci, který nám připomněl význam tohoto nezbytného zdroje v našem životě. I přes probíhající přijímací zkoušky na gymnázium se studenti Stojanova gymnázia nechali unést energií a nadšením pro tento zvláštní den. Rozděleni na dvě větší skupiny jsme se pustili do zkoumání čistoty vody každý svým způsobem. První skupina se vydala na exkurzi na Velehradskou čistírnu vody, kde jsme měli možnost pochopit složitost procesu čištění vody pro místní obyvatele. Prohlédli jsme si moderní technologie a seznámili se s tím, jaké postupy jsou zapojeny do zajištění čisté vody pro naši komunitu. Zatímco první skupina se zaměřovala na exkurzi, druhá skupina se věnovala biomonitoringu a praktickým aktivitám spojeným s vodou. V terénu jsme lovili různé živočichy ve vodě pomocí sítí a naše objevy jsme zkoumali v laboratoři. Tyto aktivity nám umožnily lépe porozumět ekosystému vodního prostředí a jeho citlivosti na změny. Nejzajímavější částí dne byl soutěžní experiment, při kterém jsme se pokusili vytvořit nejlepší filtr vody z PET lahví. Podmínkou bylo použít pouze přírodní materiály, které lze najít v okolí. Tato aktivita nejen povzbudila naši kreativitu, ale také nás motivovala k týmové práci a přinesla nám nové poznatky o filtraci vody. Na závěr dne jsme se všichni sešli k prezentacím, kde jsme sdíleli své zkušenosti a poznatky získané během projektového dne. Nejvíce se však těšilo na vyhlášení vítězné skupiny, která vytvořila nejlepší filtr. Tímto šťastným vítězem se stala skupina číslo 4, která si odnesla ocenění v podobě čisté vody, symbolizující důležitost tohoto zdroje v životě každého z nás. Projektový den na téma čistota vody nejen poskytl nové poznatky a zábavu, ale také představoval skvělou příležitost ke spojení, sdílení znalostí a týmové práci. Byl to den, který nás obohatil o nové zkušenosti a inspiroval k aktivní ochraně a udržitelnému využívání vodních zdrojů.

Zuzana Snášelová 1.A