Věříme

SGV jako „CÍRKEVNÍ” ŠKOLA

Kromě získávání vzdělání máme možnost růst v křesťanské víře.
To nám mladým lidem pomáhá hledět k budoucnosti s nadějí.
Víra

SPOLEČENSTVÍ

Víra nás spojuje v jednu Boží rodinu. Společně jsme silní.
Svátosti

SVÁTOSTI

Svátosti nám umožňují duchovní růst. Můžeme přijmout křest, první svaté přijímání i biřmování.
Mše svaté

MŠE SVATÉ

Víru považujeme za běžný životní postoj. Věříme, a proto žijeme.
Schody

SCHODY

Setkáním „na schodech“ vstupuje školní rodina třeba do doby postní nebo adventní.
Kaple

KAPLE SV. KŘÍŽE

Kaple je živoucím srdcem naší školy. Zde máme možnost přicházet společně i soukromě k modlitbám, načerpat naději, ale hlavně sladit rytmus našeho života s rytmem Božího srdce.
Jeruzalém

KOMUNITA JERUZALÉM

Večerní společenství na Domově mládeže má své hluboké kouzlo. Stačí vyjít schody nahoru a místnost Jeruzalém je otevřena pro každého, kdo chce na chvíli spočinout.

PROČ NA SGV / PARTNERSKÉ ŠKOLY / DOMOV MLÁDEŽE / NAŠE PROSTORY / STRAVOVÁNÍ / PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Duchovní život

Koncert pro Mary’s Meals aneb Hudba pro uši i pro duši

Máte rádi kaše? My ano, a proto jsme se zapojili do projektu Mary’s Meals. Projekt Magnuse MacFarlane-Barrowa je mezinárodní a…

Návštěva biřmovanců u sester

V úterý 11. dubna jsme se spolu s biřmovanci vypravili na návštěvu k sestrám sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.…

Noční křížová cesta

Postní doba je v plném proudu, a tak jsme opět vyrazili na naši tradiční noční křížovou cestu. Vše začalo ve…

Světové dny mládeže s SGV

Více informací na: https://sgv.cz/events/svetove-dny-mladeze-s-sgv/

Druhé setkání na schodech

Dnes o velké přestávce jsme se všichni po týdnu opět sešli "na schodech", abychom zapálili druhou svíci na adventním věnci, zavěšeném ve vestibulu školy.

Červená středa na SGV

Dne 23.listopadu 2022 jsme si připomněli Mezinárodní den lidí pronásledovaných pro víru známý jako Červená středa.

První adventní setkání na schodech

V pondělí jsme při společném setkání ve vestibulu školy zahájili dobu adventní. Otec Radim požehnal adventní věnec, u něhož se…

On-line setkání dobrovolníků Mary’s Meals

Ve středu v 8 hodin večer se uskutečnilo on-line mezinárodní setkání dobrovolníků Mary's Meals pod vedením Caluma McFarlane-Barrowa.

Poděkování za život P. Šuránka

V úterý 8. 11. 2022 se skupinka studentů připojila k poděkování za život P. Antonína Šuránka.

Biřmování 2022

Po roce se opět v naší velehradské bazilice udílela svátost biřmování. Roční příprava, kterou procházeli studenti druhého ročníku, se završila…

Pouť na Provodov

Pestrobarevný podzim nás každoročně zve k putování. Jako každý rok, i letos jsme vyrazili na pouť na Provodov. Stalo se…

Být jedno

V první říjnovou sobotu se parta třiceti dvou dobrovolníků opět vydala směrem ven – k lidem, kteří potřebovali ruce ochotné…

Červen 2023

Od začátku školního roku 2016/17 jsme zahájili provoz nové školní kaple sv. Kříže. Kaple svým charakterem připomíná cisterciáckou kapitulní síň. O její výslednou uměleckou podobu se zasloužil zejména akademický malíř Milivoj Husák, autor čelního obrazu s tématem kříže.


Ostatky sv. Jana Pavla II.


V srpnu roku 2016 jsme pro kapli obdrželi vzácnou relikvii papeže Jana Pavla II. Daroval nám je krakovský kardinál Stanislaw Dziwisz, který byl v době papežova působení jeho osobním sekretářem. Ostatky v podobě malého kousku plátna s krví světce jsou vloženy do čelní strany menzy tak, aby bylo možné je vidět zblízka. Vyjadřují papežovu blízkost zejména mladým lidem a připomínají gesto, které v dubnu roku 1984 učinil mladým lidem, když jim daroval jednoduchý dřevěný kříž se slovy: "Ježíšův kříž! Neste ho do světa jako symbol lásky Ježíše Krista, která miluje celé lidstvo!"


Každý týden ve středu se schází jednotlivé třídy v kapli, aby společně slavily mši svatou. Studenti dané třídy si nachystají čtení, přímluvy, zpěvy ke mši a vyberou ministranty, aby spolu co nejlépe prožili tuto chvíli.

měsíc den třída měsíc den třída
září 7.   únor 1. 1.A
14.   8. 1.B
21. 1.A 15. prázdniny
28.   22. popelec
říjen 5. přítomní březen 1. 2.A
12. 1.B 8. 2.B
19. 4.A + 4.B  15. 3.A
listopad 2. 2.A 22. 3.B
9. 2.B 29. 4.A
16. 3.A duben 5. 4.B
23. 3.B 12. animátoři
30. 1.A 19. 1.A
prosinec 7. 1.B 26. 1.B
14. 2.A květen 3. 2.A
21. 2.B 10. 2.B
leden 4. 3.A 17. POR
11. 3.B 24. 3.A
18. 4.A 31. 3.B
25. 4.B červen 7. 1.A
      14. 1.B
      21.  
      28.  

 

Všechny svátosti jsou setkáním s Ježíšem Kristem a rozdělují se na iniciační, které uvádějí do křesťanského života: KŘEST, BIŘMOVÁNÍ, EUCHARISTIE; dále uzdravující svátosti: svátost SMÍŘENÍ a svátost NEMOCNÝCH; a nakonec svátosti společenství a poslání: svátost MANŽELSTVÍ a svátost KNĚŽSTVÍ.

Zájemci o prohloubení vlastního duchovního života se mohou přihlásit u školního kaplana k přípravě na následující svátosti:

KŘEST
Je počátkem trvalého společenství s Bohem a s věřícími v Církvi. Příprava trvá nejméně jeden rok, přičemž samotný křest je běžně udílen v průběhu doby velikonoční. Náplní přípravy je poznávání osoby Ježíše Krista čtením evangelií a katecheze o svátosti křtu, svátosti smíření a Eucharistie. Křest může přijmout dosud nepokřtěný člověk, který o něj projeví zájem.

BIŘMOVÁNÍ
Je dovršením křestní milosti skrze přijetí darů Ducha Svatého. Příprava trvá jeden rok, je nabídnuta studentům 2.ročníku a její náplní jsou katecheze na daná témata a zakoušení společenství Církve v malém. Zájemce by měl mít ochotu převzít zodpovědnost za svůj život z víry.

EUCHARISTIE (první svaté přijímání)
Je svátost, ve které Ježíš Kristus za nás dává své tělo a svou krev - sám sebe, abychom se s ním sjednotili. Příprava trvá rok a je nabídnuta všem pokřtěným, kteří ještě nebyli u prvního svatého přijímání. Náplní přípravy je poznávání osoby Ježíše Krista a jeho učení.

SMÍŘENÍ (svatá zpověď)
Je svátostí, ve které docházíme smíření s Bohem tím, že nám odpouští hříchy. Příprava trvá rok a je důležitou součástí přípravy na první svaté přijímání. Náplní přípravy jsou evangelní katecheze na daná témata.

Svátost biřmování patří k základní duchovní výbavě křesťana. Jenom Duch svatý, jehož pečeť získáváme při obřadu biřmování, může způsobit, že ten, kdo uvěřil v Krista, se Kristem také stává. Jde o postupnou duchovní proměnu, ve které se křesťan stává plně Božím obrazem.

Každý rok zahajujeme přípravu na svátost biřmování vždy na podzim, zváni jsou zájemci ze druhého ročníku. Během přípravy, která trvá jeden rok, se biřmovanci pravidelně scházejí se školním kaplanem, aby přemýšleli o jednotlivých tématech YOUCATU. Součástí přípravy je i osobní snaha prohlubovat svůj duchovní život: osobní modlitbou, četbou čtyř evangelií, svátostným životem ap. V průběhu roku biřmovanci prožijí společný víkend v plzeňské diecézi v okolí Plas, kde poznávají realitu západních Čech a sdílejí svoji radost při společných modlitbách, práci a odpočinku.

V letních měsících jsou biřmovanci zváni, aby darovali nějaký svůj čas do služby církvi, třeba tím, že organizují dětské tábory, věnují se schole a ministrantům nebo navštěvují domy pro seniory.

Významnou duchovní pomocí na cestě jejich duchovní přípravy jsou modlitby sester sv. Cyrila a Metoděje, které v průběhu roku biřmovanci navštěvují.