Zaměstnanci

ŠKOLA / ŽÁCI / SPOLEČENSTVÍ PŘÁTEL / ŠKOLSKÁ RADA / PROJEKTY / DOKUMENTY


Pedagogové

Static overlay
Mgr. Michal Hegr
ředitel
Mgr., MgA. Filip Macek
zástupce ředitele
P. Mgr. Radim Kuchař
školní kaplan
Mgr. Barbora Hegrová
studijní oddělení
Mgr. Eva Ertlová
kariérní poradce
Mgr. Hana Zuntová
výchovný poradce
Tereza Vlceková
Mgr. Viktor Černý
Mgr. Martina Halová
Mgr. Ondřej Hruboš
Ing. Veronika Hurábová
Ing. Bc. Petr Chvatík
Mgr. Pavla Kaňovská
Mgr. et Mgr. Eva Krause
Mgr. et Mgr.
Irena Nováková
Ing. Blanka Osohová
Mgr. Eva Pěchová
Mgr. Eva Petruchová
Mgr. Jakub Podešva
Mgr. Michaela Psíková
Mgr. Alena Rosíková, Ph.D.
RNDr. Hynek Stodůlka, MBA
Bc. Petr Štulír
Mgr. Jana Tydlačková
Mgr. Pavla Zábranská

Vychovatelé

Static overlay
Ing. et Bc. Monika Petruchová
Bc. Šimon Král
Ing. Michaela Vagundová
Martina Vlková
metodik prevence
Bc. Jaroslav Zámečník

Středisko volného času

Static overlay
Ing. Lukáš Petrucha
Ing. et Bc. Monika Petruchová

Ekonomka

Mgr. Hana Černá (sestra Vojtěcha)
hana.cerna@sgv.cz
572 571 091

Pracovníci kuchyně

Ing. Veronika Maňásková
vedoucí jídelny veronika.manaskova@sgv.cz
734 766 295

Petra Bobreková
Marcela Burešová
Martina Burešová
Eva Kočendová
Silvie Křápková

Techničtí pracovníci

František Silný
e-mail: frantisek.silny@sgv.cz
tel.: 603 458 824

Michaela Čevelová
Radka Hejdová
Dagmar Kovářiková
Lenka Lukeštíková
Marcela MaňáskováUčitelé
Vychovatelé
Kuchařky

Technická