Zaměstnanci

ŠKOLA / ŽÁCI / SPOLEČENSTVÍ PŘÁTEL / ŠKOLSKÁ RADA / PROJEKTY / DOKUMENTY


Pedagogové

Static overlay
Mgr. Michal Hegr
ředitel
Mgr., MgA. Filip Macek
zástupce ředitele
P. Mgr. Radim Kuchař
školní kaplan
Mgr. Barbora Hegrová
studijní oddělení
Mgr. Eva Ertlová
kariérní poradce
Mgr. Hana Zuntová
výchovný poradce
Mgr. Viktor Černý
Mgr. Martina Halová
Mgr. Ondřej Hruboš
Ing. Bc. Petr Chvatík
Mgr. Pavla Kaňovská
Mgr. Jan Kletvík
Mgr. Irena Nováková
Ing. Blanka Osohová
Mgr. Eva Pěchová
Mgr. Eva Petruchová
Mgr. Michaela Psíková
Mgr. Alena Rosíková, Ph.D.
RNDr. Hynek Stodůlka, MBA
Bc. Petr Štulír
Mgr. Jana Tydlačková
Mgr. Michala Vaculínová

Vychovatelé

Static overlay
Ing. et Bc. Monika Petruchová
Mgr. Lubomír Švec
Ing. Michaela Vagundová
Martina Vlková
metodik prevence
Bc. Jaroslav Zámečník

Středisko volného času

Static overlay
Ing. Lukáš Petrucha
Ing. et Bc. Monika Petruchová

Ekonomka

Ing. Ladislava Boudová
ladislava.boudova@sgv.cz
572 571 091

Pracovníci kuchyně

Ing. Veronika Maňásková
vedoucí jídelny veronika.manaskova@sgv.cz
734 766 295

Petra Bobreková
Stanislava Daňková
Eva Kočendová
Silvie Křápková
Monika Zapletalová

Techničtí pracovníci

František Silný
e-mail: frantisek.silny@sgv.cz
tel.: 603 458 824

Miluška Junášková
Dagmar Kovářiková
Lenka Lukeštíková
Marcela Maňásková
Antonie Kučerová