Přijímací řízení

PROČ NA SGV / PARTNERSKÉ ŠKOLY / DOMOV MLÁDEŽE / DUCHOVNÍ ŽIVOT / NAŠE PROSTORY / STRAVOVÁNÍ

Uchazeči o studium na SGV konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky. Podrobná kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 budou ředitelem školy vyhlášena během podzimu.

Důležité termíny:

do 1. března 2022 - podání přihlášky ke studiu

12. dubna 2022 - 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
13. dubna 2022 - 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

Přihlášku ke studiu na SGV je možné odevzdat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou na adresu školy. Do přihlášky nezapomeňte pro zjednodušení komunikace vyplnit telefon a e-mail na uchazeče i zákonného zástupce.

Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny 2 třídy čtyřletého denního studia oboru 79-41-K/41 Gymnázium


Důležité dokumenty

Přihláška SS 2021 denni.pdf

Další informace o přijímacích zkouškách - www.cermat.cz

Dny otevřených dveří jsou ve školním roce 2021/2022 plánovány v následujících termínech:

26. 11. 2021 14:00-18:00
27. 11. 2021 8:00-12:00
7. 1. 2022 14:00-18:00


Záznam z on-line burzy škol 2020

Přípravný kurz na přijímací zkoušky plánujeme na sobotu 26. února 2022 v 9:00.

Kurz je určen žákům 9. třídy, kteří si podají přihlášku ke studiu na SGV.

Přihlašování na kurz bude spuštěno během podzimu.