Přijímací řízení

PROČ NA SGV / PARTNERSKÉ ŠKOLY / DOMOV MLÁDEŽE / DUCHOVNÍ ŽIVOT / NAŠE PROSTORY / STRAVOVÁNÍ

Kontaktaktní osoba pro informace o přijímacím řízení:

Mgr. Barbora Hegrová
Tel. 572 571 091
E-mail:  babora.hegrova@sgv.cz

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny:

  • 2 třídy  (64 žáků) čtyřletého denního studia oboru 79-41-K/41 - Gymnázium

Termín pro podání přihlášky:

do 1. března 2023

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést do kanceláře SGV osobně nebo ji zaslat poštou. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.

Termín konání jednotné přijímací zkoušky na SGV:

13. dubna (1. řádný termín)

14. dubna (2. řádný termín)

Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a v 2. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou. 

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky.

  1. Uchazeči o studium na SGV budou hodnoceni dle splnění následujících kritérií:
  2. výsledků jednotné zkoušky
  3. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
Kritérium Bodové hodnocení
Jednotná zkouška – obor český jazyk a literatura max. 50 bodů
Jednotná zkouška – obor matematika max. 50 bodů
Hodnocení na vysvědčení max. 25 bodů
Celkem max. 125 bodů

Kritéria přijímacího řízení

Učebnice pro 1. roč. 2022-23

Další informace o přijímacích zkouškách - www.cermat.cz

Informace pro uchazeče z UK

Dny otevřených dveří se ve školním roce 2022/20232 uskuteční v těchto termínech:

25. 11. 2022 14:00-18:00

26. 11. 2022 8:00-12:00

6. 1. 2023 14:00-18:00

V případě zájmu o individuální prohlídku školy nás kontaktujte na e-mailu: info@sgv.cz nebo na telefonu 572 571 091.

Sledujte naše webové stránky a profily na Facebooku a Instagramu, kde přinášíme aktuální informace z dění na naší škole.


Záznam z on-line burzy škol 2020

Přípravný kurz na přijímací zkoušky se bude konat v sobotu 25. února 2023.

Kurz je určen žákům 9. třídy, kteří si podají přihlášku ke studiu na SGV. Kapacita kurzu je 64 uchazečů o studium na naší škole.

Na kurz už není možné se přihlásit, jeho kapacita je bohužel naplněná.