Přijímací řízení

PROČ NA SGV / PARTNERSKÉ ŠKOLY / DOMOV MLÁDEŽE / DUCHOVNÍ ŽIVOT / NAŠE PROSTORY / STRAVOVÁNÍ

Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny 2 třídy čtyřletého denního studia oboru 79-41-K/41 Gymnázium. Počet přijatých žáků je 65.

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 již bylo ukončeno. Informace k zahájení studia, rozdělení žáků do tříd atd. budou přijatým uchazečům a jejich rodičům zaslány e-mailem během letních prázdnin. Informační schůzka pro rodiče žáků budoucího 1. ročníku proběhne ve čtvrtek 1. září po slavnostním zahájení školního roku.

-------------------

Na základě vyhodnocení podaných žádostí o přijetí do DM SGV bude ve školním roce 2022/2023 poskytnuto ubytování všem žadatelům.


Učebnice pro 1. roč. 2022-23

Další informace o přijímacích zkouškách - www.cermat.cz

Dny otevřených dveří se ve školním roce 2022/20232 uskuteční v těchto termínech:

25. 11. 2022 14:00-18:00

26. 11. 2022 8:00-12:00

6. 1. 2022 14:00-18:00

V případě zájmu o individuální prohlídku školy nás kontaktujte na e-mailu: info@sgv.cz nebo na telefonu 572 571 091.

Sledujte naše webové stránky a profily na Facebooku a Instagramu, kde přinášíme aktuální informace z dění na naší škole.


Záznam z on-line burzy škol 2020

Přípravný kurz na přijímací zkoušky proběhl v sobotu 26. února 2022.

Kurz byl určen žákům 9. třídy, kteří si podali přihlášku ke studiu na SGV. Kurzu se zúčastnilo 64 uchazečů o studium na naší škole. Na všechny se těšíme u přijímacích zkoušek 12. či 13. dubna.