Přijímací řízení

PROČ NA SGV / PARTNERSKÉ ŠKOLY / DOMOV MLÁDEŽE / DUCHOVNÍ ŽIVOT / NAŠE PROSTORY / STRAVOVÁNÍ

AKTUALITA: 

Od nového školního roku rozšiřujeme nabídku 2. cizího jazyka vedle němčiny, ruštiny a francouzštiny také o španělštinu.


Kontaktaktní osoba pro informace o přijímacím řízení:

Mgr. Barbora Hegrová
Tel. 572 571 091
E-mail:  barbora.hegrova@sgv.cz

Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny:
  • 2 třídy  (64 žáků) čtyřletého denního studia oboru 79-41-K/41 - Gymnázium

Termíny jednotné přijímací zkoušky: 12. a 15. dubna 2024

Uchazeči o studium na SGV budou skládat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka. Budou hodnoceni dle splnění následujících kritérií:
1. výsledků jednotné zkoušky
2. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (konec 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy)
3. dalších podkritérií v případě rovnosti bodů

Kritérium Bodové hodnocení
Jednotná zkouška – obor český jazyk a literatura max. 50 bodů
Jednotná zkouška – obor matematika max. 50 bodů
Hodnocení na vysvědčení max. 25 bodů
Celkem max. 125 bodů

Podrobná kritéria přijímacího řízení:

Kritéria PŘ 2024-2025

Další informace o přijímacích zkouškách:

https://www.prihlaskynastredni.cz/

www.cermat.cz


Výsledky přijímacího řízení 2023

 

Dny otevřených dveří se ve školním roce 2023/2024 uskutečilyí v těchto termínech:

24. 11. 2023 14:00-18:00

25. 11. 2023 8:00-12:00

5. 1. 2024 14:00-18:00

 

 

V případě zájmu o individuální prohlídku školy nás kontaktujte na e-mailu: info@sgv.cz nebo na telefonu 572 571 091.

Sledujte naše webové stránky a profily na Facebooku a Instagramu, kde přinášíme aktuální informace z dění na naší škole.


 

Přípravný kurz na přijímací zkoušky se konal v sobotu 2. března 2024. Na kurz se mohli přihlásit uchazeči o studium na SGV, kteří si podávají přihlášku ke studiu.