Přijímací řízení

PROČ NA SGV / PARTNERSKÉ ŠKOLY / DOMOV MLÁDEŽE / DUCHOVNÍ ŽIVOT / NAŠE PROSTORY / STRAVOVÁNÍ

Milí uchazeči o studium na SGV,

níže najdete důležité informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2021/2022:

Uchazeči o studium na SGV konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Kritéria přijímacího řízení:

Kritéria přijetí
Uchazeči budou hodnoceni podle splnění následujících kritérií:
a) výsledků jednotné zkoušky (z matematiky a českého jazyka a literatury)
b) hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku).

V rámci přijímacího řízení  se neudělují žádné body navíc za úspěchy v soutěžích (není tedy nutné je uvádět na přihlášce).

Kritérium Bodové hodnocení
Jednotná zkouška – obor český jazyk a literatura max. 50 bodů
Jednotná zkouška – obor matematika max. 50 bodů
Hodnocení na vysvědčení max. 50 bodů
Celkem max. 150 bodů

Podrobná kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 najdete zde: Kritéria PŘ 2022-23

Důležité termíny:

do 1. března 2022 - podání přihlášky ke studiu

12. dubna 2022 - 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
13. dubna 2022 - 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

Přihlášku ke studiu na SGV je možné odevzdat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou na adresu školy. Do přihlášky nezapomeňte pro zjednodušení komunikace vyplnit telefon a e-mail na uchazeče i zákonného zástupce. Nevyžadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka.

Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny 2 třídy čtyřletého denního studia oboru 79-41-K/41 Gymnázium. Předpokládaný počet přijatých žáků je 64.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Časové schéma jednotné přijímací zkoušky:


Důležité dokumenty

Přihláška SS 2021 denni.pdf

Další informace o přijímacích zkouškách - www.cermat.cz

Dny otevřených dveří se ve školním roce 2021/2022 uskutečnily v těchto termínech:

26. 11. 2021 14:00-18:00
27. 11. 2021 8:00-12:00
7. 1. 2022 14:00-18:00

V případě zájmu o individuální prohlídku školy nás kontaktujte na e-mailu: info@sgv.cz nebo na telefonu 572 571 091.

Sledujte naše webové stránky a profily na Facebooku a Instagramu, kde přinášíme aktuální informace z dění na naší škole.


Záznam z on-line burzy škol 2020

Přípravný kurz na přijímací zkoušky plánujeme na sobotu 26. února 2022 v 8:30.

Kurz je určen žákům 9. třídy, kteří si podají přihlášku ke studiu na SGV.

Přihlašování na kurz je už z kapacitních důvodů ukončené.