Přijímací řízení

PROČ NA SGV / PARTNERSKÉ ŠKOLY / DOMOV MLÁDEŽE / DUCHOVNÍ ŽIVOT / NAŠE PROSTORY / STRAVOVÁNÍ

Kontaktaktní osoba pro informace o přijímacím řízení:

Mgr. Barbora Hegrová
Tel. 572 571 091
E-mail:  babora.hegrova@sgv.cz

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny:

  • 2 třídy  (64 žáků) čtyřletého denního studia oboru 79-41-K/41 - Gymnázium

Termín konání jednotné přijímací zkoušky na SGV:

13. dubna (1. řádný termín)
14. dubna (2. řádný termín)

Pozvánky na přijímací zkoušky a organizační informace budou uchazečům a jejich zákonným zástupcům zaslány na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce ke studiu. 

Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a v 2. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou. 

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

  1. Uchazeči o studium na SGV budou hodnoceni dle splnění následujících kritérií:
  2. výsledků jednotné zkoušky
  3. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
Kritérium Bodové hodnocení
Jednotná zkouška – obor český jazyk a literatura max. 50 bodů
Jednotná zkouška – obor matematika max. 50 bodů
Hodnocení na vysvědčení max. 25 bodů
Celkem max. 125 bodů

Kritéria přijímacího řízení

Učebnice pro 1. roč. 2022-23

Další informace o přijímacích zkouškách - www.cermat.cz

Informace pro uchazeče z UK

Dny otevřených dveří se ve školním roce 2022/2023 uskutečnily v těchto termínech:

25. 11. 2022 14:00-18:00

26. 11. 2022 8:00-12:00

6. 1. 2023 14:00-18:00

V případě zájmu o individuální prohlídku školy nás kontaktujte na e-mailu: info@sgv.cz nebo na telefonu 572 571 091.

Sledujte naše webové stránky a profily na Facebooku a Instagramu, kde přinášíme aktuální informace z dění na naší škole.


 

Přípravný kurz na přijímací zkoušky se konal v sobotu 25. února 2023.