Co nabízíme

NABÍZÍME

Výborné vzdělání, skvělou partu lidí, spoustu akcí, kroužky, duchovní náboj…
Vzdělání

VZDĚLÁNÍ

Své studenty kvalitně vzděláváme ve všech oblastech, takže naši absolventi mohou zamířit na jakoukoli vysokou školu.
POR

PROJEKT OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE

Pomáhá poznat sebe sama – své silné i slabé stránky a najít místo v životě a ve společnosti.
Duchovní život

DUCHOVNÍ ŽIVOT

Jsme církevní škola. Žákům nabízíme bohatý duchovní program a příležitost k duchovnímu růstu.
Zahraničí

ZAHRANIČNÍ

Máme partnerské školy v různých zemích, pravidelně organizujeme výměnné pobyty a poznávací exkurze do ciziny.
Ubytování

UBYTOVÁNÍ

Domov mládeže, který bezprostředně navazuje na budovu školy. Jeho součástí jsou i studovny, čajovna, klub, kuchyňky…, zkrátka chceme, aby se tu „děcka“ cítila jako doma.
Kroužky

KROUŽKY

Pestrá nabídka kroužků (hudební, výtvarné, taneční, sportovní, outdoorové, jazykové…).
Strava

STRAVOVÁNÍ

Nejkrásnější školní jídelna a jídlo v ní je gastronomický zážitek.

PARTNERSKÉ ŠKOLY / DOMOV MLÁDEŽE / DUCHOVNÍ ŽIVOT / NAŠE PROSTORY / STRAVOVÁNÍ / PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

CO NABÍZÍME?

Výborné vzdělání, skvělou partu lidí, spoustu akcí, kroužky, duchovní náboj…
Jsme malé gymnázium s obrovskými možnostmi.  U nás se nikdo nenudí. I když zrovna nestuduješ, máš spoustu příležitostí se rozvíjet.

VZDĚLÁNÍ

SGV je všeobecné gymnázium – své studenty kvalitně vzděláváme ve všech oblastech, takže naši absolventi mohou zamířit na jakoukoli vysokou školu. S výběrem konkrétního studijního zaměření jim pomáháme prostřednictvím průběžného kariérního poradenství.
Máme několik partnerských škol v různých zemích, pravidelně organizujeme výměnné pobyty a poznávací exkurze do ciziny.

POR

Celým studiem na SGV se prolíná POR (projekt osobnostního rozvoje), který žákům pomáhá poznat sebe sama – své silné i slabé stránky a najít místo v životě a ve společnosti. Díky PORu studenti absolvují v každém ročníku neopakovatelné kurzy osobnostního rozvoje, sportovní kurzy (lyžařský, cyklistický, turistický, vodácký) a připravují různé projekty jako vánoční akademii či ples.

KROUŽKY

Ani mimo vyučování se studenti nenudí – mohou si vybrat z pestré nabídky kroužků (hudebních, výtvarných, tanečních, sportovních, outdoorových, jazykových…) či navštěvovat  ZUŠku.

DUCHOVNO

Jsme církevní škola. Žákům nabízíme bohatý duchovní program a příležitost k duchovnímu růstu. Máme svého školního kaplana a krásnou školní kapli.

UBYTOVÁNÍ

Žáci ze vzdálenějších míst mohou bydlet na Domově mládeže, který bezprostředně navazuje na budovu školy. Jeho součástí jsou i studovny, čajovna, klub, kuchyňky…, zkrátka chceme, aby se tu „děcka“ cítila jako doma.

STRAVOVÁNÍ

Máme tu nejkrásnější školní jídelnu a jídlo v ní je velmi chutné a pestré. Ubytovaným žákům nabízíme celodenní stravování, ostatní si mohou vybírat ze dvou variant oběda.

PROSTŘEDÍ

Stojanovo gymnázium sídlí v krásné, zrekonstruované budově bývalého cisterciáckého kláštera. Prostory školy jsou velkorysé a moderně zařízené.  Kromě běžných tříd využíváme laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů (chemie, biologie, fyziky), hudebnu, výtvarný ateliér, jazykové a počítačové učebny. Všechny třídy jsou vybaveny moderní multimediální technikou. Součástí školy je i tělocvična, školní klub, knihovna, dobře vybavená posilovna a multifunkční hřiště. Pro besedy a slavnostní akce slouží krásné sály – Slovanský a Zimní, případně rozlehlý barokní sklep. Žáci mohou k relaxaci využívat také přilehlou zahradu.

Co dodat?
Naše škola je prostě Boží!

Ročenka 2023 – 2024
Letáček
Učebnice pro 1. ročník