Velehradské zvony v hodině angličtiny

Jako každý čtvrtek má část 3. B v hodině angličtiny vzácného hosta – Megan McComb, americkou lektorku. Ve čtvrtek 31. března 2022 jsme se rozhodli pro ni uspořádat opravdu originální a jedinečné překvapení: provedli jsme ji kolem velehradských zvonů.

Než se tak stalo, uskutečnila se velmi krátká prohlídka místní Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Poté jsme došli k varhanám, kde byl pro Megan přichystán varhanní minikoncert, který obsahoval dvě krátké skladby. Bazilikou se rozezněl žalm Hospodin zástupů, on je král slávy! A také skladba od završitele barokního hudebního stylu, J. S. Bacha.

Po koncertu následovala komentovaná prohlídka velehradských zvonů v anglickém jazyce, kterou si připravil David Vojáček. Naše zvony jsou podle odborníků největším zachovaným barokním souborem svého druhu na Moravě.

Celá hodina v bazilice probíhala v angličtině, i když hudba samozřejmě překlad nepotřebuje. Na závěr nás Megan všechny pochválila za skvělou prohlídku. Věříme, že s ní zažijeme i mnoho dalších netradičních setkání s angličtinou.

Anna Husáková, David Vojáček