Noční křížová cesta

Dne 29.3. jsme měli po 2 letech naši tradiční noční křížovou cestu ze Starých Hutí na Velehrad. Všichni zúčastnění byli moc natěšení na naše společné modlitby, ale také na tichou cestu s Pánem během jednotlivých zastavení. Pro některé z nás to byla naše první noční křížová cesta a musím říct, že jsme všichni byli velmi nadšení, i když cesta byla náročná a dlouhá. Svižným tempem jsme se přesouvali Buchlovskými horami a počasí nám také přálo. Ticho nás absolutně pohltilo a každý z nás rozjímal a modlil se nebo jen vnímal Boží přítomnost po cestě malebnou přírodou a později temným lesem. Před velehradskou baziliku jsme všichni po patnácti kilometrové cestě v pořádku dorazili v deset hodin večer. Jménem všech děkuji otci Radimovi a Marině Vlkové za umožnění jedinečného duchovního zážitku a taktéž ochotným učitelům, kteří nás dopravili na Staré Hutě.

Valentina Ševčíková 3.A