Lukáš Petrucha

OSLAVA 20. VÝROČÍ SGV

V pátek 14. 6. oslavíme 20. výročí znovuotevření Stojanova gymnázia, Velehrad. Zveme všechny současné i bývalé kolegy, studenty, absolventy, rodiče…

Continue Reading

Fara Korytná

Rekonstrukce fary v Korytné započala v únoru 2023. Je prováděna na základě schváleného projektu a vydaného stavebního povolení.

Continue Reading