Exkurze ve Slováckém muzeu

Ve čtvrtek 13.4. skupina z druhého ročníku navštívila Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

Mohli jsme si poslechnout přednášku o dialektech v České republice, taktéž se zúčastnit interaktivní části, kde jsme hádali lidová pojmenování pro různé věci. Dále jsme si mohli vyslechnout, co obnáší práce etnografa v terénu a také archiváře v depozitáři, taktéž jsme měli možnost navštívit tamější knihovnu.

Exkurzi jsme si velmi užili a chtěli bychom poděkovat všem pracovníkům, kteří nás vstřícně provedli a zajímavě popovídali o svých oborech.

Agáta Dufková, 2.B