Návštěva v Dobré Montessori škole ve Zlíně

Ve čtvrtek 13. 4. 2023 navštívilo 13 studentů ze třetího ročníku DOBROU Montessori základní školu a mateřskou školu ve Zlíně.

Během dvou hodin se studenti seznámili s chodem jeslí, mateřské a základní školy. Navštívili výuku, která právě probíhala. Po celou dobu byla k dispozici paní ředitelka PhDr. Petra Sekáčová, která představila prostředí, provedla celou školou a seznámila studenty s “alternativním” přístupem ve vzdělávání. Na závěr proběhla diskuze, kde se studenti mohli paní ředitelky zeptat na další podrobnosti ohledně činnosti školy. Dotazy zněly především z řad studentů, kteří uvažují o budoucím pedagogickém povolání. Prostředí školy a školky bylo přívětívé, útulné až rodinné. Byla možnost diskutovat i přímo s vyučujícími, kteří byli spokojení, ale zároveň hovořili o náročnosti příprav v tomto typu školy. Zajímavostí byla výuka tří ročníků v jedné třídě.

Petr Chvatík, dozorující učitel