Návštěva biřmovanců u sester

V úterý 11. dubna jsme se spolu s biřmovanci vypravili na návštěvu k sestrám sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Už dlouho vytváříme modlitební most mezi školou a klášterem, kdy se biřmovanci svěřují modlitbám řeholnic, aby na cestě přípravy byli i duchovně doprovázeni. Po stručném seznámení všech jsme se rozdělili na skupinky a chvíli si povídali se setrami. V závěru jsme pak všichni vstoupili do klášterní kaple a celé setkání jsme završili modlitbou.