Slavnostní ukončení školního roku

Ve čtvrtek 30. června jsme předáním vysvědčení a společným slavením mše sv. ve velehradské bazilice ukončili školní rok 2021/2022.

Můžeme se radovat z krásných výsledků našich studentů – více než polovina z nich prospěla s vyznamenáním! Kromě toho se mnozí stihli zapojovat do celé škály školních i mimoškolních aktivit a kroužků, sklízeli úspěchy v soutěžích, věnovali svůj čas pomoci druhým…

Nyní nám nastaly zasloužené prázdniny a v září se těšíme zase na viděnou!

Studenti ocenění za 2. pololetí pochvalou ředitele školy:

Martin Šálek, 2.B – za práci v Debatním klubu PONTO při SGV – Martin je jedním z klíčových členů debatního klubu, mimo jiné debatoval v tomto školním roce ve více než dvaceti ligových debatách, účastnil se Fokusu Václava Moravce, návštěvy Parlamentu České republiky a Evropského parlamentu v Bruselu 

Andrea Knotková,  3.A – za excelentní zvládnutí přípravy a provedení bálu SGV ve funkci hlavního garanta

Eva Tomčalová, 3.A – za výbornou reprezentaci školy v SOČ, obsazení prvního místa v krajském kole a osmého místa v celostátním kole soutěže a za výborný prospěch ve studiu

Markéta Ambrozková, 3.B – za výborný prospěch, práci v debatním klubu Ponto, účast na stáži Otevřená věda AV ČR a krajské kolo Chemické olympiády, kde získala certifikát úspěšného řešitele

Barbora Broklová, 3.B – za vynikající prospěch, práci ve školním časopise, organizaci doučování ukrajinských dětí a reprezentaci školy v krajském kole SOČ

Lucie Jankůjová, 3.B – za vynikající prospěch, práci ve školním časopise, doučování ukrajinských dětí, za reprezentaci školy v krajském kole Konverzační soutěže ve FJ a za práci v Pěveckém sboru SGV

Šimon Ludvíček, 3.B – za režijní zpracování a ztvárnění hlavní role v divadelním představení Stojandrama

Hana Urbánková, 3.B – za výborný prospěch, vzornou reprezentaci školy v krajském kole SOČ a Konverzační soutěže v NJ a podíl na divadelním představení Stojandrama

Dominika Vagundová, 3.B – za vynikající prospěch, práci pro školní časopis a skvělou reprezentaci školy v celostátním kole SOČ

David Vojáček, 3.B – za výborný prospěch a skvělou reprezentaci školy v celostátním kole SOČ, kde obsadil 5. místo