Dny lidí dobré vůle

Na Velehradě se 4. července konal již tradiční Večer lidí dobré vůle. Vystoupil na něm také pěvecký sbor SGV pod vedením Mgr. MgA. Filipa Macka.

Benefiční koncert zahájil, jako každoročně, Jiří Pavlica s Hradišťanem. Dalšími účinkujícími byli Pavel Helan, ukrajinští hudebníci Aleksei a Lili Ostapchuk, Anna K., operní zpěvák Adam Plachetka, Slovácký komorní orchestr Jiřího Pospíchala, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, sbor Stojanova gymnázia a Akademický sbor Žerotín.

Koncertem provedli moderátoři Marcela Augustová a Jiří Václavek. Na charitativní projekty se vybrala částka 1 082 009 Kč. Peníze dostane fond ADIUVARE, který založil arcibiskup Jan Graubner, a rozdělí je mezi potřebné české a ukrajinské studenty.

Vyvrcholením cyrilometodějských oslav byla 5. července poutní mše sv. Hlavním celebrantem byl kardinál Michael Czerny, brněnský rodák a blízký spolupracovník papeže Františka. Hudební doprovod letos nově zajistila vedle Pěveckého sboru SGV a sboru Svatopluk pod taktovkou Filipa Macka také dechová hudba složená z muzikantů z různých koutů země.

Videoukázka: