Seminář ke 100. výročí narození prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc.

Skupina žáků 3. ročníku v doprovodu Mgr. Hany Zuntové se 23. 5. 2022 zúčastnila semináře ke 100. výročí narození světově uznávaného českého dětského psychologa, profesora PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc.

Tématem semináře uspořádaného katedrou učitelství Husitské teologické fakulty UK byla otázka „Jak to bylo s psychickou deprivací v raném dětství?“

Program semináře:

  1. PhDr. Jana Procházková: Profesor Zdeněk Matějček a jeho bohatý profesní život.
  2. Dokumentární film “Děti bez lásky”.
  3. MUDr. Jaroslava Lukešová: Proměny péče o děti raného věku v institucionálním zařízení.
  4. prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.: Raný vývoj a co jej ovlivňuje – co z představ profesora Matějčka se potvrdilo.
  5. Mgr. Jana Severová: Život s otcem psychologem.
  6. doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.: Možnosti diagnostiky specifických poruch učení – dynamická diagnostika jako nový přístup.
  7. PhDr. Ludmila Mrkvicová: Následky deprivace u dětí a mladistvých z pohledu soudního znalce.

Účastníci semináře z řad našich studentů vyjádřili své dojmy takto:

Seminář byl boží. Krásný výlet do Prahy. Dozvěděla jsem se spousty nových informací, bylo to zajímavé. Nejvíce se mi líbila přednáška od PhDr. Ludmily Mrkvicové, která mluvila o dětech, jejichž rodiče spáchali vraždu.

Seminář věnovaný ke 100. výročí narození profesora PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc. by se jistě samotnému světově uznávanému dětskému psychologovi zalíbil. Nebo tedy spíše jednotlivé výstupy (příspěvky) z řad psycholožek – žen, které jsou v tomto oboru jako ryby ve vodě. Dozvěděli jsme se mnohé o podmínkách péče o dítě v zařízeních, o tom, jak k dítěti přistupovat v klíčových časových úsecích jeho života a jak tyto tematické metody Matějček dokázal aplikovat v praxi. Skvělé bylo také neformální povídání jeho dcery – Mgr. Jany Severové.

Pohled na psychologii zase z jiného úhlu, zejména film mi přišel velmi zajímavý.

Seminář byl velmi zajímavý. Představil Zdeňka Matějčka zase o něco víc.

Dnešní seminář byl super. Osobnost pana profesora Matějčka byla představena skrze jeho kolegy a dcery. Je opravdu neuvěřitelné, jak člověka ovlivní první roky jeho života – jak ovlivní vztah/nevztah s matkou.

Dnešní přednáška se nám velice líbila. Myslím si, že nás všechny obohatila a zaujala. Práce pana profesora Matějčka je velkým vzorem pro všechny psychology a psychiatry. Velice pěkně jeho teze popsala paní profesorka Marie Vágnerová, která dokonce poukázala na to, co se z jeho tezí změnilo. Třešinka na dortu byl film Děti bez lásky, kde jsme mohli pozorovat práci pana profesora Matějčka. Podařilo se nám tedy poodhrnout závoj jak osobního života, tak i díla této fascinující osobnosti.

Dítě v jednom roce života musí mít jednu pečující osobu, která saturuje jeho emoční podpory (lásku).

Super přednáška. Překonala moje očekávání a dokonce jsem se hodně zasmála.