Naši ruštináři na pedagogické fakultě MU v Brně

Ve středu 25. 5. ruštináři z 1.A a 2.A na celý den odjeli do Brna, aby si tam zažili atmosféru vysoké školy a zkusili si, zdali se domluví rusky s tamními vyučujícími, kteří jsou rodilými mluvčími ruského jazyka.

Toto o naší návštěvě napsali na FB katedry ruského jazyka PdF: 

Dnes jsme u nás na katedře měli celodenní návštěvu! Kdo k nám zavítal? Přijeli k nám studenti 1. a 2. ročníku ze Stojanova gymnázia na Velehradě. Pro studenty byl připraven dopolední i odpolední program. Během dopoledního programu absolvovala každá skupina jak hodinu praktického jazyka s paní doktorkou A. Sokolovou (MU Brno), tak i literární přednášku zaměřenou na život a dílo N. V. Gogola, kterou si připravila paní doktorka O. Poddenezhna z Kyjevské univerzity (Ukrajina).

V odpoledním programu byla pro studenty připravena “talk show”, ve které se studenti mohli našich vyučujících zeptat na cokoli, co je zajímalo. Odpoledního programu se navíc zúčastnila naše studentka Patricie Novotná, která je zároveň absolventkou Stojanova gymnázia. Patricie tak náš program obohatila o zážitky a dojmy ze studia na gymnáziu a následně i o zkušenosti se studiem u nás na katedře.

Děkujeme za krásnou a obohacující návštěvu!

My také děkujeme za krásné přijetí, připravený program a za čas, který nám obě paní doktorky a Patrície věnovaly.

-RosA-