PONTĚNÍ no.1

PRVNÍ VÍKEND ANIMÁTORSKÉHO PONTĚNÍ

S prvním říjnovým víkendem nepřišlo jen krásné počasí, ale konečně jsme mohli po covidové pauze oficiálně zahájit dvouletý animátorský kurz PONTĚNÍ.

A začali jsme opravdu intenzivně. Celým víkendem nás provázelo téma TÝM. 

Nejen, že jsme si zkusili, jaké role v týmech zastáváme, ale učili jsem se taky vzájemně si naslouchat a efektivně komunikovat. Věnovali jsme se také tématu modlitby a duchovního programu na akcích! 

Byl také ustanoven patron celého našeho kurzu, kterým se stal blahořečený Carlo Acutis.

Společně jsme prožili krásný čas na orlovně ve Vizovicích. Orlovnou se nesl smích a na všech bylo vidět obrovské nadšení pro získávání nových znalostí! 🙂

No a co nás čeká příště? Tak to se necháme překvapit. 

A co, že je to PONTĚNÍ?

Pontění je dvouletý vzdělávací a zážitkový kurz pro animátory volnočasového střediska Ponto při SGV. Během víkendu se společně učíme, hrajeme si a vzájemně se inspirujeme. Věnujeme se tématům, které animátorům pomáhají při jejich aktivitách (vedení různých akcí, táborové vedoucí apod.)