Zahájili jsme nový školní rok

V pondělí 6. září se Velehrad opět zaplnil studenty SGV...

Po návratu ze sportovních a adaptačních kurzů se všichni žáci, zaměstnanci, ale také mnozí absolventi a rodiče sešli ve velehradské bazilice, aby společně slavili mši sv., celebrovanou otcem arcibiskupem Janem Graubnerem. Společně jsme tak zahájili školní rok 2021/2022.