Do věží se zaměstnanci SGV

Dne 22. února měla proběhnout běžná údržba hodinových cimbálů, které některé jedince budí i ve dvě hodiny ráno. Úkolu se ujal náš nejskvělejší hlavní velehradský zvoník David Vojáček s úžasným pedagogem Ondřejem Hrubošem. Jelikož se nám hlásili i další zájemci, tak jsme návštěvu věží jako zvoníci nabídli všem, aby se nikdo necítil ukřivděn. Dopoledne ještě zavítaly do věží kuchařky, aby svolaly pomocí kostelních zvonů věřící na bohoslužbu v 8.00 hod. v bazilice. Akce se skvěle vydařila. Během mazání hodinových cimbálů provedl po krovu a dalších věžích baziliky pedagogy SGV náš zvoník Tomáš Chytka. Doufáme, že jsme tímto skutkem přinesli co nejvíce dobra.

Velehradští zvoníci, oddělení komunikace s veřejností a médii