Shakespeare šestkrát jinak

Ve čtvrtek a v pátek minulého týdne (15. a 16. 12.) se uskutečnila dvě představení projektu Shakespeare renesanční, který připravili studenti obou tříd čtvrtého ročníku.

Každá ze tříd si připravila představení tří her anglického dramatika, pokusila se také připomenout jeho poetickou tvorbu a říct to nejdůležitější o jeho době. V publiku v Zimním sále se vystřídali naši prváci se svými učiteli a zhlédli superzkrácené podání  veseloher, tragédií či historického dramatu.

Za okny Zimního sálu jako by se odehrávala Zimní pohádka… Tak se také jmenuje jedna ze Shakespearových her. Ta se částečně odehrává v Čechách (v originále Bohemia), reálie však skutečným Čechám neodpovídají. Nejzávažnější nesrovnalostí je, že vnitrozemské Čechy jsou vylíčeny jako země na mořském pobřeží. Geografickým nesrovnalostem ve hře se vysmíval už Shakespearův současník Ben Jonson: „Shakespeare má v jedné hře mnoho lidí, kteří tvrdí, že ztroskotali v Čechách, kde je nejbližší moře nějakých sto mil.“

Komu by však drobné nesrovnalosti v Shakespearových zeměpisných znalostech vadily. Ani naše improvizované herecké umění nebylo laskavým publikem vysmíváno, naopak, byli jsme odměněni potleskem. A shovívavý zeměpisec v publiku, paní učitelka Kaňovská, pochválila herce za to, že jejich podání Shakespeara bylo pro ni zcela srozumitelné.

-RosA-