Úspěšní řešitelé Logické olympiády

Ze základního kola Logické olympiády postoupili do krajského kola Josef Kočica ze 2.A a Anna Šrámková ze 2.B. Jejich výsledky v základním kole soutěže byly excelentní.

Soutěžili v kategorii C, jež je určena pro studenty středních škol. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky a je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Krajské kolo se uskutečnilo 4. 11. 2022 ve Zlíně. Anička se umístila na 7. místě (prvním nepostupovém) a Jožka na 27. místě. Aničce a Jožkovi blahopřejeme k velmi pěknému umístění v krajském kole a všem ostatním účastníkům základního kola soutěže děkujeme za účast.

Pavla Zábranská