Den ve firmách

Ve středu 2.10.2022 navštívilo 28 studentů v rámci projektového dne druhého ročníku dvě firmy v Kunovicích - EPS s.r.o. a Aircraft Industries známou dříve jako LET Kunovice.

Společnost EPS s.r.o. byla založena v roce 2002 jako společnost, jejíž hlavní náplní je práce v oblasti aktivního přístupu ke kontaminaci. Poskytuje služby v oblasti enviromentálních biotechnologií, zejména v ochraně životního prostředí, výzkumu a vývoji v odpadovém hospodářství a v obnovitelných energiích. Specializuje se na výzkum a vývoj inovativních technologií, především pak biotechnologii. Měli jsme možnost nahlédnout do laboratoří a seznámit se s různými přístroji využívanými hlavně pro kultivaci mikroorganismů. Po prohlídce laboratoří následovala prohlídka pivovaru spojená s výkladem o výrobě piva.

Následně jsme se pěšky přesunuli do LETu Kunovice. Zde nás provedli  a seznámili s výrobou komponentů pro letadla a navštívili jsme i halu, kde se letadla montují. Prohlídku jsme zakončili v servisním hangáru, kde jsme se podívali do L-410, současné “vlajkové lodi” firmy Let Kunovice.

Návštěva těchto firem byla pro nás dobrou inspirací pro volbu našich budoucích profesí.

Lukáš Hýsek, Barbora Vandová