Projekt Významní přírodovědci Stojanovy doby

V rámci projektového týdne pod názvem ” Významní přírodovědci Stojanovy doby” se ve středu 2.2.2022 uskutečnila pro studenty 3. a 4. ročníku přednáška pod názvem “Evoluční teorie a katolická teologie: různost interpretací. Vztah mezi přírodní vědou a náboženstvím”.

Mgr. Jan Humplík, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci velmi zajímavým výkladem umožnil nahlédnout studentům do historie problematiky Darwinovy evoluční teorie a různých pohledů na ni. 

Martina Halová