Víkend biřmovanců

Dne 24.9. se na Velehradě setkala skupina mladých, kteří se připravují na přijetí svátosti biřmování. Čekal nás víkend strávený rozjímáním, modlitbami, rozhovory s ostatními a hlavně s Bohem. Hlavním bodem prvního večera byl film Boží vůle, který nás přiměl nejen k smíchu, ale i k zamyšlení. Sobotu jsme začali modlitbou a krátkou přednáškou. Poté jsme se odebrali do malých diskusních skupin, kde jsme zapáleně řešili otázky víry. Sdílet se se svými myšlenkami  a slyšet názor ostatních bylo velmi obohacující.

Nádherné sobotní odpoledne jsme strávili v krásné přírodě okolo Velehradu. Každý psal „dopis Bohu“, ve kterém se velmi hluboce zamyslel nad svojí vírou. Večer následovala modlitba a celonoční adorace, která byla zakončena v neděli ráno. Každý z nás měl v noci určitou chvilku v kapli, při níž měl k Bohu velmi blízko. Myslím, že pro všechny z nás to byl krásný zážitek. Po ranním ukončení adorace nás ještě čekala mše svatá v 10:00 hodin a po ní vynikající oběd a odjezd domů. Celý víkend jsme si náramně užili a byl pro nás velmi přínosný.

Dominika Vagundová a Jan Váverka