Potáborko modrých ve Vizovicích

Poslední potáborové setkání tohoto roku se odehrávalo na orlovně ve Vizovicích s účastníky a skvělými 12 animátory modrého turnusu,
a to 25. - 27. listopadu.

Již od začátku se skupinka modrých odvážlivců potýkala s různými překážkami na cestě za dobytím jižního pólu. Účastníci se museli vypořádat s nedostatkem zásob, útěkem tažných psů a špatným počasím. Vyzkoušeli si, jaké je to být tažným psem nebo být pod útokem agresivních tučňáků. Ale i přes všechny tyto překážky se podařilo celé skupině ve zdraví dobýt jižní pól jako prvním.
Po celou dobu pobytu na jižním pólu nás doprovázeli dva nejlepší táboroví kuchaři, kterým ještě jednou moc děkujeme. Mezi dobyvateli v průběhu panovala dobrá nálada a všichni si tuto dobrodružnou výpravu moc užili.

za celý tým Jeňa Zalubil a Zuzka Falešníková