Červená středa na SGV

Dne 23.listopadu 2022 jsme si připomněli Mezinárodní den lidí pronásledovaných pro víru známý jako Červená středa.

Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. My jsme se soustředili na slavení mše svaté za pronásledované křesťany, kde jsme společně prosili za naše bratry a sestry v obtížných situacích po celém světě.

P. Radim Kuchař