Přednáška prof. Davida Tománka z Michigan State University

V pondělí 7. března se celá škola (až na druhý ročník, který si užívá lyžařského výcviku na Slovensku) sešla ve Slovanském sále, aby si vyslechla přednášku předního odborníka na nanotechnologie...

…profesora Davida Tománka z Michigan State University z USA. Už plakátkem zveřejněná témata dala tušit, že nepůjde o obyčejnou přednášku. Tématem byla otázka: Je věda od Boha nebo od ďábla? aneb Jak zachránit babičce život. Dalšími podtématy byly např. Cena a hodnota vědy v našem světě. Dá se rakovina léčit lokálně? Jak odsolit mořskou vodu na pitnou?

Všechny tyto otázky byly zodpovězeny, neboť ve vědě souvisí vše se vším. Pan profesor nám kladl na srdce poctivost v hledání a nalézání. Trpělivost v bádání a pohled na každého člověka, který je samotným darem i přítelem. Zhodnotil stav vědy a výzkumu v USA a ve světě a potřeby jejího financování. Výsledky těchto investic se bohužel projevují až za několik desetiletí, což odporuje současnému směru ziskovosti v dnešním ekonomickém světě.

Doufejme, že současný svět brzy pochopí naléhavost takové potřeby a zároveň nutnost pokory a poctivosti ve výzkumu tak, abychom se za několik let nemuseli stydět za své předchůdce. S nadějí a pozitivním vhledem do budoucnosti ukončil náš host svou přednášku a popřál všem našim studentům, aby se vědy nebáli a na konci svého života mohli zhodnotit svůj kladný přínos ve prospěch lidstva.

Filip Macek