WSDC – debatéři si osvojují nový debatní formát

O víkendu 14.–16. ledna se náš debatní tým HOESenky zúčastnil online debatního turnaje ve formátu WSDC. Pro většinu z debatérů byl tento formát novinkou, ale všichni se na něj rychle adaptovali.

World School Debating Championships je formát, který se nejčastěji používá v anglofonních státech a na otevřených mezinárodních turnajích, kde se debatuje zpravidla v angličtině. Formát je určený pro dva tříčlenné týmy a každý mluvčí má na svou řeč k dispozici 8 minut. Na konci má každý tým ještě jednu uzavírací řeč, která trvá jenom 4 minuty. Během řečí protivníků má každý mluvčí možnost nabízet tzv. „points of information“, neboli připomínky. 

Pěti kol debat se za nás zúčastnili Markéta Ambrozková, Jiří Nevřivý, Marek Bartošík a Martin Šálek. Na každou z připravených (tzn. předem ohlášených) tezí se uskutečnily dvě debaty a jedna na tezi nepřipravenou (po jejím vyhlášení měl debatní tým 60 minut na přípravu).

Markéta celý turnaj glosovala takto: „Debatovali jsme na téma uprchlíků, důchodců a soudnictví. Z celého turnaje si odnášíme vtipné historky, nové zkušenosti, tři výhry z pěti debat, umístění týmu na 4. místě z deseti zúčastněných, a ještě Jirka získal ocenění jako 3. nejlepší řečník celého turnaje.“

HOESenkám blahopřejeme a všem debatérům přejeme hodně štěstí do jarní části debatní sezony.

Debatní klub PONTO