Trochu jiná laboratorní cvičení z biologie

Pro žáky 1. a 2. ročníku jsme si letos připravili malou změnu v klasickém schématu laboratorních cvičení z biologie.

Tou změnou je spolupráce s Mgr. Zdeňkem Špíškem, Ph.D. z Palackého univerzity. Tyto bloky probíhaly každý měsíc od začátku školního roku. Žáci se pod vedením lektora seznámili s funkcí stromu v krajině, aspekty růstu stromu a jak složitá je cesta od semene k plodu. Součástí bloků byly i experimenty a praktické zkušenosti žáků s výsadbou ovocných stromů a s různými druhy plodů více či méně známých původních odrůd našich dřevin. Na jaře by měly tyto bloky dále pokračovat včetně vyhodnocení stále ještě probíhajících experimentů.

Mgr. Ondřej Hruboš