Konference o sv. Ludmile v Senátu

Ve dnech 13.–14.9.2021 jsme se společně s paní učitelkou Zuntovou a panem ředitelem vydali na konferenci pořádanou k příležitosti 1100 let od smrti sv. Ludmily, české kněžny, průkopnice školství a výchovy.

Hned po příjezdu do Prahy jsme se ubytovali v jezuitském klášteře u Karlova náměstí, kde probíhala v kostele sv. Ignáce z Loyoly další den také mše svatá.
To bychom ale předbíhaly…
V pondělní večer jsme si velice užili představení Kvartet v podání Divadla Bez zábradlí ve složení Freimanová, Švandová, Hrušínský a Žák. Pak následovala poněkud dlouhá procházka Prahou, při níž jsme stihli večeři, krásu Karlova mostu potmě a taky zastavení na pietním místě Jana Palacha.

Druhý den jsme se po hledání něčeho k zakousnutí na Malostranském náměstí přesunuli do Senátu ČR. Tam už před vypuknutím programu hrála talentovaná, teprve jedenáctiletá klavíristka, Klárka Gibišová.

V následujících třech blocích se nám představili jednotliví řečníci. Prezentace obsahovaly zajímavé informace jak o životě samotné Ludmily, tak také o problémech z oblasti školství, státu nebo ze sociálních sfér. Ocenili jsme výstup pana ředitele s trefným názvem “Svatá Ludmila za katedrou”, kde se vyjádřil k podstatám školství a hlavním pilířům vzdělávání na naší škole.

Odpoledne se náš výjezd blížil ke konci, a tak jsme si poslední pražské chvíle užili na rautu a krátké, ale milé prohlídce senátu.

Tímto děkujeme panu řediteli a paní Zuntové za zprostředkování tohoto skvělého výletu a exkurze. ❤️

autorky: Lucie Kreisingerová, Valentina Ševčíková

další účastníci exkurze: Valerie Strakošová, Max Březina, Šimon Ludvíček, Jiří Nevřivý