Víkend biřmovanců na Hostýně

Krátce po otevření možností jsme neváhali a vyrazili s biřmovanci na Svatý Hostýn. Stalo se tak 4. - 6. června 2021.

Na programu bylo především prožít společný čas, který jsme všichni tak dlouho očekávali. Vše ostatní už bylo jen jako přídavek. Páteční večer jsme prošli modlitbu Cesty světla, při které jsme všichni mohli Pána prosit nebo mu děkovat za jeho přízeň. Sobotní den byl zčásti naplněn prací, když jsme se rozběhli jako mravenci po celém areálu a v rukavicích s pytlem v ruce sbírali odpadky a vše, co nelahodí oku poutníka na posvátném místě. Odpoledne za námi přijel otec Jiří Pospíšil z Přístavu v Rajnochovicích a věnoval nám svůj čas a svá slova o významu biřmování a života podle Ducha Svatého. Večer se nesl ve znamení společné modlitby v kapli poutního domu. Celý víkendový pobyt jsme zakončili v neděli v bazilice mší svatou. Mnozí po dlouhé době zakusili chuť společné modlitby, někteří přijali svátost smíření, všichni pak oceňovali společný čas naplněný atmosférou prázdného večerního Hostýna. Bohu díky!