Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Podoba maturitní zkoušky v tomto školním roce doznala oproti minulým letům řady změn. Pravidla a podmínky maturity se ze strany MŠMT od podzimu do června průběžně stále měnily, takže žáci čtvrtého ročníku museli prokázat velkou dávku samostatnosti a flexibility, a to nejen z důvodu téměř celoroční distanční výuky. Termín maturitních zkoušek byl z důvodu epidemiologické situace posunut na přelom května a června. Navzdory nestandardní situaci se naši studenti na maturitu pod vedením svých pedagogů velmi dobře připravili a své studium na SGV korunovali výbornými výsledky.

Při slavnostním předávání maturitních vysvědčení 10. června 2021 ve velehradské bazilice bylo 19 abiturientů oceněno pochvalou ředitele školy jednak za vynikající studijní výsledky po celou dobu studia i u maturitní zkoušky, jednak za reprezentaci školy a aktivní účast na jejím životě.

Pochvala ředitele školy – 4.A:
Veronika Ambrozková, Tereza Ammerová, Adéla Burešová, Michaela Fedorová, Monika Filáková, Roman Matějek, Ladislav Menšík, Natálie Pašková, Klára Pelcová, Viktor Valovič, Nikola Vykydalová

Pochvala ředitele školy4.B:
Kristýna Číhalová, Šárka Divácká, Dominika Marková, Viktorie Martinková, František Nesrsta, Magdalena Šišperová, Barbora Šrédlová, Kateřina Tužilová

PŘEHLED PROSPĚCHU 4. ROČNÍKU – MATURITNÍ ZKOUŠKA – JARO 2020/2021
PředmětPočet klasifikovaných žákůPrůměr
Český jazyk131,00
Anglický jazyk111,27
Německý jazyk41,50
Matematika41,75
Francouzský jazyk21,00
Fyzika41,00
Biologie261,62
Chemie122,25
Dějepis101,80
Zeměpis141,79
Estetická výchova91,13
Náboženská výchova21,00
Základy společenských věd311,65
Tělesná výchova52,2
CELKOVÝ PROSPĚCH4.A4.B4.A + 4.B
Stupeň hodnocení prospěchuprospěl s vyznamenáním221941
prospěl71320
neprospěl303