Informace pro ubytované

Od nového školního roku se mění způsob platby ubytování, a to formou inkasa z Vašeho účtu, nikoli trvalým příkazem.

Cena ubytování na DM je 1200 Kč měsíčně. Platby během školního roku (září – červen) budou probíhat formou inkasa vždy k 15. dni daného měsíce. Je tedy nutné, abyste si v bance (v internetovém bankovnictví) do 13. 9. zřídili souhlas s inkasem – variabilní symbol i další instrukce obdržíte při nástupu na DM. Ihned po zřízení souhlasu s inkasem prosím na e-mail tomas.chytka@sgv.cz nebo prostřednictvím Bakalářů sdělte hlavnímu vychovateli, Mgr. Tomáši Chytkovi, číslo Vašeho účtu, ze kterého bude inkaso probíhat. První inkaso proběhne 15. září.