Mše svatá na závěr školního roku

Poslední den školního roku je za námi. A jak jsme ho prožili?

Všichni jsme se sešli bazilice ke slavení mše svaté, kterou celebroval P. Zdeněk Klimeš z nivnické farnosti. Při ní jsme poděkovali nejen za uplynulý školní rok, ale také za 15 let kněžství P. Radima Kuchaře, našeho spirituála. Po mši svaté následovalo slavnostní předání ředitelských pochval, které ocenily úsilí a úspěchy našich žáků. Poté naši studenti převzali vysvědčení z rukou svých třídních učitelů a mohli vyrazit na prázdniny. Přejeme všem krásný letní odpočinek.