Naši vítězové na Ars Poetica – Puškinův památník

Ve čtvrtek 6. 6. se v Praze uskutečnila tradiční přehlídka vítězů krajských kol soutěže v uměleckém přednesu v ruském jazyce Ars Poetica – Puškinův památník.  Pozvánku jsme dostali pro Ellu Polákovou, Annu Řezníčkovou a Ester Hegrovou, které zvítězily na Puškinově památníku, pořádaném PdF MU v Brně. Ella a Anička o výpravě podaly následující zprávu.

Na cestu do Prahy jsme se vydaly už ve středu odpoledne. Doprovázel nás pan ředitel Michal Hegr a také Julija Hozjan, Aniččina kamarádka ze Slovinska. V Praze jsme se ubytovali v Břevnovském klášteře a večer před přehlídkou jsme si ještě stihli prohlédnout Prahu: Pražský hrad a Chrám sv. Víta, Karlův most, Staroměstské náměstí, Václavské náměstí a po cestě jsm nakoukli i do různých obchůdků se suvenýry. Další den nás čekala celostátní přehlídka Ars Poetika – Puškinův památník.

Přehlídka probíhala od devíti hodin v centru Prahy ve Slovenském domě. Program akce se sice kvůli dopravním problémům účastníků, kteří přijížděli vlakem, trochu protáhl, ale ve 12.30 skočila všechna vystoupení a přišlo pozvání na oběd. Pochutnali jsme si na výborném guláši a po přestávce následovalo vyhlášení. Všichni vystupující dostali diplom jako ocenění od poroty a poděkováza výbornou reprezentaci našich škol. K diplomu ještě i knihy o literatuře podle vlastního výběru a publikace o ruské přírodě.

Domů jsme se dostali až po sedmé hodině večer. Unavení, ale spokojení, protože celý výjezd jsme si velmi užili a máme spoustu nových zážitků. Tak snad příští rok na Ars Poetica – celostátní přehlídce – zase v Praze! 😊

Ella Poláková, Anna Řezníčková